Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 445 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Nguyên tác quản lý vật tư trang thiết bị y tế:

A. Thống kê số lượng, giá trị; bảo quản; xuất nhập; kiểm tra, đánh giá, sữa chữa 

B. Bảo quản; xuất nhập; kiểm tra, đánh giá 

C. Thống kê số lương, giá trị; xuất nhập; kiểm tra, đánh giá và trách nhiệm cán bộ 

D. Thống kê số lương , giá trị; xuất nhập; bảo quản

Câu 2: Chọn câu đúng nhất trong nguyên tắc cơ bản số 2 về xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức y tế của Việt nam:

A. Quản lý sức khỏe toàn dân

B. Giải quyết vấn đề môi trường

C. Xây dựng hệ thống tổ chức theo hướng y học dự phòng xuất phát từ bản chất xã hội

D. Tăng cường chữa bệnh ngoại trú

Câu 3: Chọn câu đúng nhất trong nguyên tắc cơ bản số 3 về xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức y tế của Việt nam:

A. Phù hợp về kinh tế, khoa học và năng lực cán bộ( gọi chung là phù hợp)

B. Tiết kiệm, không lãng phí

C. Không manh mún

D. Không quá lớn

Câu 4: Chọn câu đúng nhất trong nguyên tắc cơ bản số 4 về xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức y tế của Việt nam:

A. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

B. Hạch toán kinh tế

C. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

D. Kết hợp các phương thức: “Phục vụ + đào tạo + nghiên cứu khoa học +GDSK”

Câu 5: Y tế cơ sở nằm trong hệ thống y tế quốc gia là y tế:

A. Y tế xã phường thị trấn ( gọi chung là y tế cơ sở ) 

B. Y tế xã

C. Y tế phường

D. Y tế thị trấn

Câu 6: Những quy định trong quản lý vật tư trang thiết bị y tế:

A. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân phối. Theo dõi gia trị tài sản. Lập sổ sách, biểu mẫu quản lý. Quy định mức độ và quy chế sử dụngc

B. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân phối. Lập sổ sách, biểu mẫu quản lý. Quy định mức độ và quy chế sử dụng

C. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân phối. Theo dõi gia trị tài sản. Quy định mức độ và quy chế sử dụng

D. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân phối. Theo dõi gia trị tài sản. Lập sổ sách, biểu mẫu quản lý

Câu 7: Phương thức hoạt động của y tế cơ sở rất phong phú , Y tế cơ sở thực hiện 10 nôi dung chăm sóc sức khỏe ban đầu là thực hiện theo phương thức hoạt động nào:

A. Phương thức quản lý theo kế hoạch hóa

B. Phương thức hoạt động lồng ghép

C. Phương thức hoạt động theo xã hội hóa

D. Phương thức lồng ghép và xã hội hóa

Câu 8: Theo dõi hoạt động y tế là:

A. Thu thập và phân tích thông tin về tiến độ thực hiện một cách thường xuyên và định kỳ

B. Thu thập và phân tích thông tin về kết quả thực hiện hoạt động y tế trong một thời gian nhất định

C. Thu thập thông tin số liệu thực hiện một cách định kỳ

D. Phân tích thông tin về kết quảü thực hiện về số lương và chất lượng chuyên môn một cách thường xuyên

Câu 9: Phương thức hoạt động chủ yếu của y tế cơ sở là:

A. Lồng ghép.Phối hợp.Hoạt động liên ngành.Lồng ghép, hoạt động liên ngành và xã hội hóa

B. Lồng ghép

C. Phối hợp

D. Hoạt động liên ngành

Câu 10: Hoạt động liên ngành của y tế cơ sở là:

A. Huy động các ban ngành ở xã phường dưới sự điều hành của Uỷ ban nhân dân xã phường do trạm y tế làm nòng cốt

B. Huy động các ban ngành ở xã phường dưới sự điều hành của trạm y tế xã phường

C. Huy động các ban ngành ở xã phường dưới sự điều hành của Uỷ ban nhân dân xã phường

D. Huy động các ban ngành ở xã phường dưới sự điều hành của Đảng ủy xã phường

Câu 12: Thực hiện biên chế hóa đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cần căn cứ vào số lượng dân cư và phải căn cứ vào vùng dân cư:

A. Vùng thành thị.Vùng trung du.Vùng núi Tây nguyên.Vùng nông thôn

B. Vùng thành thị

C. Vùng trung du

D. Vùng núi Tây nguyên

Câu 24: Giám sát các hoạt động y tế là:

A. Hình thức quản lý trực tiếp, là quá trình hỗ trợ và đào tạo liên tục tại chổ và thu thập thông tin về tiến độ và chất lượng hoạt động

B. Hình thức quản lý trực tiếp và thu thập thông tin về tiến độü hoạt động

C. Hình thức quản lý trực tiếp, là quá trình hỗ trợ và đào tạo liên tục tại chổ và thu thập thông tin về chất lượng hoạt động

D. Là quá trình hỗ trợ và đào tạo liên tục tại chổ và thu thập thông tin về tiến độ hoạt động

Câu 25: Kiểm tra công tác y tế là:

A. Tìm hiểu tiến độ công việc, kết quả và những nguyên nhân thành công và thất bại của hoạt động

B. Tìm hiểu tiến độ công việc và những nguyên nhân thất bại của hoạt động

C. Tìm hiểu tiến độ công việc, kết quả và những nguyên nhân thành công của hoạt động

D. Tìm hiểu những nguyên nhân sai sót và thất bại của hoạt động

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên