Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 9: Phương pháp chăm sóc dispanxe hướng vào những đối tượng:

A. Người lành, người ốm 

B. Người ốm 

C. Người vừa khỏi bệnh 

D. Người vừa khỏi bệnh, Người lành

Câu 10: Điều trị phục hồi là chương trình điều trị tổng hợp, có tác dụng:

A. Rút ngắn quá trình tái tạo tự nhiên, Phòng ngừa biến dạng, Đem lại cho người bệnh sự cân bằng về thể chất và tinh thần để thích nghi với hoàn cảnh mới 

B. Phòng ngừa biến dạng

C. Rút ngắn quá trình bù trừ tự nhiên 

D. Đem lại cho người bệnh sự cân bằng về thể chất và tinh thần để thích nghi với hoàn cảnh mới

Câu 11: Phục hồi tâm lý là công tác quan trọng hàng đầu vì nó tạo cho người bị thương tật, bệnh tật:

A. Thích nghi với môi trường xã hội 

B. Làm cho họ thích nghi với nghề cũ 

C. Thích nghi với gia đình 

D. Một niềm vui và nghị lực

Câu 12: Phục hồi nghề nghiệp là công tác quan trọng hàng đầu vì nó tạo cho người bị thương tật, bệnh:

A. Thích nghi với môi trường xã hội 

B. Thích nghi với gia đình 

C. Làm cho họ thích nghi với nghề cũ 

D. Rút ngắn quá trình bù trừ tự nhiên

Câu 13: Phục hồi xã hội nhằm mục đích tạo cho bệnh nhân các yếu tố sau:

A. Làm cho họ thích nghi với nghề cũ 

B. Một niềm vui và nghị lực. Làm cho họ thích nghi với nghề cũ 

C. Thích nghi với gia đình, Thích nghi với môi trường xã hội

D. Một niềm vui và nghị lực, Làm cho họ thích nghi với nghề cũ

Câu 14: Trong công tác phục hồi nghề nghiệp cần chú ý các khâu sau:

A. Làm cho họ thích nghi đựơc với nghề cũ, Tổ chức cơ sở sản xuất phù hợp với tình trạng mới của bệnh nhân, Cung cấp công việc tại nhà cho bệnh nhân, Đánh giá lợi ích của công việc làm cho bệnh nhân 

B. Làm cho họ thích nghi đựơc với nghề cũ 

C. Tổ chức cơ sở sản xuất phù hợp với tình trạng mới của bệnh nhân 

D. Cung cấp công việc tại nhà cho bệnh nhân 

Câu 15: Phục hồi chức năng cho trẻ em, ngoài việc điều trị phục hồi, còn có:

A. Thích nghi với môi trường xã hội 

B. Thích nghi với gia đình

C. Làm cho họ thích nghi với nghề cũ 

D. Phục hồi sư phạm

Câu 16: Ngừa đặc hiệu là biện pháp:

A. Cắt đường lây truyền

B. Không nhằm thẳng vào nguyên nhân gây bệnh 

C. Nhằm thẳng vào nguyên nhân gây bệnh

D. Ngừa một bệnh xảy ra

Câu 17: Ngừa hậu phát là biện pháp:

A. Không nhằm thẳng vào nguyên nhân gây bệnh

B. Nhằm thẳng vào nguyên nhân gây bệnh

C. Ngừa một bệnh xảy ra

D. Ngừa tái phát một bệnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên