Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 261 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 3: Trong Word, để chèn một tập tin hình ảnh trong thư viện hình ảnh của Word vào văn bản, ta chọn thao tác trên menu nào?

A.  Insert/Picture         

B. Insert/Object

C. Insert/Picture/ClipArt  

D. Insert/Picture/From File

Câu 5: Trong Word, chức năng Table/Convert dùng để:

A. Chuyển chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản

B. Chuyển chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản

C. Làm to ký tự đầu tiên của đoạn.

D. Chuyển từ table sang text và ngược lại.

Câu 6: Trong Word để lưu 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào?

A. Ctrl - O

B. Ctrl – S

C. File -> Save 

D. Câu B, C đúng

Câu 7: Trong Word để lưu 1 tập tin với tên khác ta dùng lệnh hay phím tắt nào?

A. Ctrl – U

B. Ctrl – S

C. File -> Save As

D. Câu A, C đúng

Câu 8: Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – O

B. Ctrl – S

C. File -> Open

D. Câu A, C đúng

Câu 9: Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – I

B. Ctrl – S

C. File -> Open

D. Câu A, C đúng

Câu 10: Trong Word để đóng 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – O

B. Ctrl – S

C. File -> Close

D. Câu A, C đúng

Câu 11: Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào?

A. Ctrl – I

B. Ctrl – N

C. File -> New

D. Câu B, C đúng

Câu 12: Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào?

A. Ctrl – O

B. Ctrl – F

C. File -> New

D. Câu B, C đúng

Câu 14: Trong Word để Tìm kiếm 1 đoạn văn bản ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – F

B. Ctrl – S

C. Edit -> Seach

D. Câu A, C đúng

Câu 15: Trong Word để khôi phục 1 thao tác ta dùng lệnh hay phím tắt nào?

A. Ctrl – Z

B. Edit -> Undo

C. Câu A, B đúng

D. Câu A, B sai

Câu 16: Để gõ được dấu tiếng Việt trong văn bản ta chọn bảng mã và font chữ nào?

A. Bảng mã Unicode, Font Arial

B. Bảng mã Unicode, Font Vni-times

C. Bảng mã VNI Windows, Font Vni-Times

D. Câu A, C Đúng

Câu 17: Để định dạng Font chữ cho văn bản ta dùng lệnh?

A. Format -> Paragraph

B. Format -> Font

C. Edit -> Font

D. Edit -> Paragraph

Câu 18: Để tạo Đường viền và màu nền trong văn bản ta dùng lệnh?

A. Format -> paragraph

B. Format -> Shading

C. Format -> Border and Shading

D. Format -> Border

Câu 19: Để tạo các số đầu đoạn văn bản ta dùng lệnh hay nút lệnh nào

A. Format -> Number

B. Format -> Bullets and Numbering

C. Click vào nút 

D. Câu B, C đúng

Câu 20: Để tạo các kí tự đặc biệt đầu đoạn văn bản ta dùng lệnh hay nút lệnh nào?

A. Format -> Number and Number

B. Click vào nút 

C. Câu A, B đúng

D. Câu B, C sai

Câu 21: Để canh trái đoạn văn bản ta dùng?

A. Ctrl – L

B. Click nút 

C. Format -> Paragraph -> Alignment -> Left

D. Các câu trên đều đúng

Câu 22: Để canh đều 2 bên đoạn văn bản ta thực hiện?

A. Ctrl – J

B. Click nút Justify

C. Format-> Paragraph -> Alignment -> Justified

D. Các câu trên đều đúng

Câu 23: Để canh giữa trang đoạn văn bản ta thực hiện?

A. Ctrl – E

B. Click nút Center

C. Format -> Paragraph -> Alignment -> Center

D. Các câu trên đều đúng

Câu 24: Để canh đoạn văn bản Theo lề phải trang giấy ta thực hiện

A. Ctrl – R

B. Click nút Align Right

C. Format -> Paragraph -> Alignment -> Right

D. Các câu trên đều đúng

Câu 25: Để tạo/Bỏ chỉ số trên ta nhấn nút hay gõ tổ hợp phím:

A. Ctrl – Shift - +/=

B. Format -> Font -> Superscript

C. Các câu A, B đều đúng

D. Các câu A, B đều sai

Câu 26: Để tạo/Bỏ chỉ số dưới ta nhấn nút hay gõ tổ hợp phím

A. Ctrl – +/=

B. Format -> Font ->  Subscript

C. Các câu A, B đều sai

D. Các câu A,B đều đúng

Câu 27: Trong văn bản cột Để ngắt cột bắt buộc ta dùng lệnh hay nhấn tổ hợp phím tắt nào?

A. Ctrl – +

B. Format -> Column -> Break

C. Các câu A,B đều sai

D. Các câu A, B đều đúng

Câu 28: Trong văn bản cột. Để ngắt cột bắt buộc ta dùng lệnh hay nhấn tổ hợp phím tắt nào?

A. Ctrl – Shift - Enter

B. Insert -> Break -> Columm Break

C. Các câu A,B đều sai

D. Các câu A, B đều đúng

Câu 29: Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính Tuổi cho sinh viên, ta sử dụng công thức nào sau đây?

A. =YEAR(TODAY()) – YEAR(C2)   

B.  =YEAR(2011) – YEAR(C2)

C.  =YEAR(C2) – YEAR(TODAY()) 

D.  =YEAR(C2) – YEAR(TODAY()) 

Câu 30: Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính trung bình giá trị Sau Thuế cho mặt hàng Gạo, ta sử dụng công thức nào sau đây?

A. . =DAVERAGE(A2:H8,H1,I1:I2)

B.  =DAVERAGE(A1:H8,H1,I1:I2)

C.  =DAVERAGE(A1:H8,H1,I2)   

D.  =DAVERAGE(A1:H8,H2,I1:I2)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm