Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 297 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

A. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài

B. Cache, Bộ nhớ ngoài

C. Bộ nhớ ngoài, ROM

D. Đĩa quang, Bộ nhớ trong

Câu 2: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A. Chia sẻ tài nguyên

B. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

Câu 3: Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?

A. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Delete

B. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Ctrl + Delete

C. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Alt + Delete

D. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Shift + Delete

Câu 4: Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?

A. Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer)

B. Máy quét ảnh (Scaner).

C. Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).

D. Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse)

Câu 5: Khái niệm hệ điều hành là gì?

A. Cung cấp và xử lý các phần cứng và phần mềm

B. Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin bằng máy tính điện tử

C. Nghiên cứu về công nghệ phần cứng và phần mềm

D. Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính

Câu 6: Trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 7: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

A. Primary memory

B. Receive memory

C. Secondary memory

D. Random access memory.

Câu 9: Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?

A. Google Driver

B. Mediafire

C. OneDrive

D. Cả 3 câu hỏi trên đều đúng.

Câu 10: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :

A. Menu pad

B. Menu options

C. Menu bar

D. Tất cả đều sai

Câu 11: Công dụng của phím Print Screen là gì?

A. In màn hình hiện hành ra máy in

B. Không có công dụng gì khi sử dụng 1 mình nó.

C. In văn bản hiện hành ra máy in

D. Chụp màn hình hiện hành

Câu 12: Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

A. Tạo một văn bản mới

B. Chức năng thay thế nội dung trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu nội dung tập tin văn bản vào đĩa

Câu 14: Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View – Symbol

B. Format – Symbol

C. Tools – Symbol

D. Insert – Symbol

Câu 16: Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Table – Merge Cells

B. Table – Split Cells

C. Tools – Split Cells

D. Table – Cells

Câu 18: Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Bấm phím Enter

Câu 20: Người đọc biết tập tin đang mở là phiên bản cuối cùng và chỉ cho phép đọc, bạn chọn?

A. File -> info -> Protect Document -> Restrict Editing

B. Review ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only)

C. File -> info -> Protect Document -> Mark as Final

D. File -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password

Câu 22: Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải.

Câu 23: Trong soạn thảo Word, thao tác nào sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste

A. Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + H

C. Chọn vào mục trong Office Clipboar

D. Tất cả đều đúng

Câu 28: Trong soạn thảo Word, để chọn một đoạn văn bản ta thực hiện:

A. Click 1 lần trên đoạn

B. Click 2 lần trên đoạn

C. Click 3 lần trên đoạn

D. Click 4 lần trên đoạn

Câu 31: Trong Word, muốn tắt/ mở thanh Standard ta sử dụng thao tác nào?

A.  Edit/Toolbars/Standard       

B. View/Toolbars/Standard

C. Insert/Toolbars/Standard      

D. Format/Toolbars/Standard

Câu 32: Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?

A. Tab   

B. Shift + Tab   

C. Ctrl + Tab     

D. Alt + Tab

Câu 34: Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?

A. Xác định số dòng cần drop

B. Xác định vị trí kí tự drop cap

C. Xác định khoảng cách từ drop cap đến văn bản

D. Xác định font chữ cho kí tự drop cap

Câu 38: Trong Word, để in trang hiện hành, ta chọn thao tác nào?

A.  File/ Print chọn All        

B. File/ Print chọn Pages

C. File/ Print chọn Current page   

D. File/ Print chọn Selection

Câu 41: Trong Word, để biết đang sử dụng Word phiên bản nào:

A. Nhấn Help, chọn About Microsoft Word  

B. Nhấn Tools/ Options

C. Nhấn Windows/ Split 

D.  Nhấn File/ Properties

Câu 42: Khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ "Đh Ktcn Tp.Hcm" thành chữ "ĐH KThuật Công Nghệ TP.HCM" ta thực hiện lệnh:

A. Edit/ Replace

B. Edit/ Find

C. Chọn "Đh KtCn Tp.HCM" rồi nhấn tổ hợp phím Shift + F3

D. Không thể thực hiện được

Câu 43: Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản, ta chọn thao tác nào?

A.  Format/Font/Subscript         

B. Format/Strikethough

C.  Format/Font/Superscript   

D. Format/Font/Strikethough

Câu 45: Trong Word hỗ trợ sao lưu văn bản soạn thảo thành các định dạng nào?

A. *. doc; *.txt và *.exe   

B.  *.doc; *.htm và *.zip

C. *.doc; *.dot; *.htm và *.txt  

D.  *.doc; *.dat; *.xls và *.avi

Câu 46: Trong Word, muốn xem văn bản trước khi in, ta chọn thao tác nào?

A.  Edit/ Print Preview    

B. View/Print Preview

C. File/Print 

D. File/Print Preview

Câu 48: Trong Word, để gõ công thức toán học, ta chọn thao tác nào?

A.  Insert/Object/Microsoft Equation  

B. View/ Microsoft Equation

C.  Edit/ Microsoft Equation  

D. Tools/Object/Microsoft Equation

Câu 49: Trong Word, để đưa con trỏ về đầu văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + Home    

B. Ctrl + End

C.  Shift + Home 

D. Shift + End

Câu 50: Trong Word, biểu tượng giống cây chổi  có chức năng gì?

A. Sao chép nội dung văn bản 

B. Canh lề  văn bản

C. Canh lề  văn bản

D. Mở văn bản đã có

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm