Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 98 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Cho biết phần mềm nào dùng để duyệt Web?

A. Internet Explorer

B. Mozilla FireFox

C. Google Chrome

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 3: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

B. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

C. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

D. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

Câu 5: Cho biết phím tắt để lưu trang Web về máy tính?

A. Ctrl – O

B. Ctrl – S

C. Ctrl – B

D. Ctrl – A

Câu 6: Ý nghĩa Recycle Bin trong Windows?

A. Phần mềm duyệt Web

B. Nơi chứa các tập tin, thư mục quan trọng

C. Nơi chứa các tập tin, thư mục đã xóa

D. Phần mềm chơi game

Câu 8: Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới thực hiện?

A. Tool -> New -> Folder

B. View -> New -> Folder

C.  File -> New -> Folder

D. Edit -> New -> Folder

Câu 9: Trong PowerPoint để vẽ một biểu đồ, chọn?

A. Design -> chart

B. Insert -> Illustration chart

C. Amination -> chart

D. Home -> chart

Câu 10: Trong soạn thảo Word, để định dạng đường khung cho một đoạn văn bản bạn chọn:

A.  Picture

B. Clip Art

C. Word Art

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 12: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ mới

B. Đóng hồ sơ đang mở

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu 15: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Câu 17: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

A. Xóa tệp văn bản

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu 18: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

A. View - Exit

B. Edit - Exit

C. Window - Exit

D. File - Exit

Câu 19: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu 20: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

A. Thanh công cụ định dạng

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ vẽ

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Câu 21: Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. Insert - Header and Footer

B. Tools - Header and Footer

C. View - Header and Footer

D. Format - Header and Footer

Câu 23: Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit - Copy

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu 24:  Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu 25: Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools - Insert Table

B. Insert - Insert Table

C. Format - Insert Table

D. Table - Insert Table

Câu 26: Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo

D. Định dạng trang

Câu 27: Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File - Properties

B. File - Page Setup

C. File - Print

D. File - Print Preview

Câu 29: Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 31: Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit - Open

B. Chọn menu lệnh File - Open

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu 36: Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit - AutoCorrect Options...  

B. Window - AutoCorrect Options...

C. View - AutoCorrect Options...

D. Tools - AutoCorrect Options...

Câu 37: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 38: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt - Enter

Câu 39: Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 41: Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert - Page Numbers

B. View - Page Numbers

C. Tools - Page Numbers

D. Format - Page Numbers

Câu 43: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Bấm phím Enter

Câu 44:  Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A. Edit - Print Preview

B. Format - Print Preview

C. View - Print Preview

D. File - Print Preview

Câu 45: Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:

A. Chọn menu lệnh File - Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - P

C. Các câu a. và b. đều đúng

D. Các câu a. và b. đều sai

Câu 47: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

B. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

C. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đề sai

Câu 49: Khi muốn chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta chọn?

A. Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE

B. Sử dụng một số Font hỗ trợ tính năng chuyển ký tự sang chữ hoa

C. Cả A và B đều đúng

Câu 50: Để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, chúng ta thực hiện?

A. Trên thanh công cụ Formatting, chọn Line Spacing là 1.5

B. -Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm