Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 219 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Tạo Font trong Word luôn mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản?

A. Trên thanh Formatting chọn Font là ".VnTime"

B. Vào Format/Font, chọn Font là ".VnTime", chọn Default

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Để xem văn bản thành 2 trang trên màn hình ta chọn chế độ nào sau đây?

A. Vào View/Normal

B. Vào View/Outline

C. Vào View/Reading Layout

D. Vào File/Reading Layout

Câu 3: Cách chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?

A. Vào Table/Convert, chọn Text to Table

B. Vào Table/Convert, chọn Table to Text

C. Vào Table/Conten, chọn Table to Text

D. Cả 2 đều sai

Câu 4: Để xem văn bản mình đang đánh có số lượng bao nhiêu từ, ta thực hiện bằng cách?

A. Vào Tool, chọn Word Count…

B. Vào Tool, chọn AutoCorrect Options

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 5: Nền văn bản (Background) mặc định của Word là màu trắng. Để thay đổi nền theo ý thích của mình chúng ta là như thế nào?

A. Vào Format/Paragraph…

B. Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích

C. Trong Word không hỗ trợ tính năng này

D. Cả A và B đều đúng

Câu 7: Tính năng Print Preview được sử dụng để?

A. Xem lại toàn bộ văn bản trước khi in

B. In văn bản ra máy in

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 11: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ  

A. Dấu chấm hỏi (?)

B. Dấu bằng (=)

C. Dấu hai chấm (:)

D. Dấu đô la ($)

Câu 12: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 14: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 20: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Câu 26: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 35: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề

B. Có đường lưới hay không

C. Chú giải cho các trục

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 40: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter

B. Insert - Filter - AutoFilter

C. Data - Filter - AutoFilter

D. View - Filter - AutoFilter

Câu 41: Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

A. Table - Insert Columns

B. Format - Cells - Insert Columns

C. Table - Insert Cells

D. Insert - Columns

Câu 42:  Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu 43: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

B. SumIf(criteria, range,[sum_range])

C. SumIf(range)

D. SumIf(range, criteria)

Câu 45: Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

A. COUNTIF(range,criteria)

B. COUNTIF(criteria,range)

C. COUNTIF(criteria,range,col_index_num)

D. COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

Câu 46: Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?

A. Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print Area, chọn Set Print Area

B. Vào File/Print, chọn OK

C. Cả 2 cách trên đều đúng

D. Cả 2 cách trên đều đúng

Câu 47: Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?  

A. Vào Format/Row, chọn Hide

B. Vào Tool/Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options

C. Không có tính năng này

D. Cả A, B đều đúng

Câu 48:  Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?

A. Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings

B. Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 49:  Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?

A. Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide

B. Vào Format/Column, chọn Hide

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 50: Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?

A. Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính

B. Vào Tool/Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Window options

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm