Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 279 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?

A. Vào File/Save để lưu

B. Vào Tool/Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tự động lưu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?

A. Vào Tool/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location

B. Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?

A. Chỉnh cỡ giấy khi in

B. Chỉnh hướng giấy in

C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in

D. Cả 3 đều đúng

Câu 4: Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

A. Chỉnh Font chữ cho đoạn văn

B. Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn

C. Chỉnh màu cho chữ

D. Cả 3 đều đúng

Câu 5: Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?  

A. Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó

B. Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác

C. Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được

D. Một tác dụng khác

Câu 10: Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 11: Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 20: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?  =DAY("15-Apr-1998")

A. 15

B. 1988

C. 8

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 24: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?  =YEAR(0.007)

A. #Name?

B. #Value!

C. 1900

D. Tất cả đều sai

Câu 26: Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

A. 3

B. 2

C. 6

D. Báo lỗi do không cộng được chuỗi

Câu 27: Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

A. Edit --> Move or Copy Sheet …

B. Insert --> Worksheet

C. Format --> Sheet

D. Edit --> Delete Sheet

Câu 28: Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

A. Left(chuỗi, n)

B. Right(chuỗi, n)

C. Mid(chuỗi, m, n)

D. Value(số)

Câu 29: Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 47

B. 271

C. 138

D. Không thể thực hiện được biểu thức trên

Câu 32: Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

A. Data --> Filter…

B. Data --> Sort…

C. Data --> Form…

D. Data --> Index…

Câu 34: Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?

A. Shift – Home

B. Tab – Home

C. Ctrl – Home

D. Ctrl – Shift – Home

Câu 36: Hệ đếm thông dụng hay được sử dụng và biết đến là?

A. Hệ đếm thập phân

B. Hệ đếm La mã

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 37: Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số cơ sở nào?

A. Từ 0 đến 9

B. Từ A đến Z

C. Từ a đến z

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 48: Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìn bề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây?

A. Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD)

B. Bàn phím, Chuột, Máy in

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 49: Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắc từ?

A. Read Access Memory

B. Random Access Memory

C. Rewrite Access Memory

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 50: ROM (Read Only Memory) là?

A. Bộ nhớ bất khả biến

B. Bộ nhớ chỉ đọc

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm