Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 234 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 20: Mỗi chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A. Mỗi cách chọn k phần tử từ n phần tử

B. Mỗi cách sắp xếp k phần tử vào n vị trí theo hàng dọc (ngang)

C. Chọn k phần tử từ n phần tử sau đó đem sắp xếp vào k vị trí, mỗi cách sắp xếp như vậy là 1 chỉnh hợp chập k của n phần tử  

D. Phát biểu khác

Câu 21: Phân biệt hoán vị của n phần tử và chỉnh hợp chập k của n phần tử:

A. Hoán vị có sắp xếp, chỉnh hợp thì không

B. Hoán vị sắp xếp n phần tử vào n vị trí còn chỉnh hợp chọn k phần tử từ n phần tử đem sắp vào k vị trí

C. Chỉnh hơp có sắp xếp, còn hoán vị thì không

D. Đáp án khác  

Câu 23: Mỗi tổ hợp chập k của n phần tử là:

A. Mỗi cách chọn k phần tử từ n phần tử

B. Mỗi cách sắp xếp k phần tử vào n vị trí theo hàng dọc (ngang)

C. Chọn k phần tử từ n phần tử sau đó đem sắp xếp vào k vị trí, mỗi cách sắp xếp như vậy là 1 chỉnh hợp chập k của n phần tử

D. Phát biểu khác

Câu 24: Phân biệt: tổ hợp chập k của n và chỉnh hợp chập k của n

A. Tổ hợp có sắp xếp, chỉnh hợp thì không

B. Tổ hợp sắp xếp n phần tử vào n vị trí còn chỉnh hợp chọn k phần tử từ n phần tử đem sắp vào k vị trí

C. Tổ hợp và chỉnh hợp đều chọn k phần tử từ n phần tử; chỉnh hợp có sắp xếp còn tổ hợp thì không sắp xếp

D. Tổ hợp và chỉnh hợp đều không có tính thứ tự

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên