Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 1.1K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

07/12/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

36 Lần thi

Câu 1: Ở nhiệt độ gần nhiệt độ kết tinh, kim loại lỏng có cấu trúc gần giống kim loại rắn, thể hiện:

A. Kim loại được tạo thành bởi vô số các nhóm nguyên tử

B. Các nhóm có trật tự gần này không có khả năng tồn tại.

C. Các nhóm này có kích thước, năng lượng khác nhau

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Phương pháp ủ để thép có trạng thái hoàn toàn là austenit:

A. ủ không có chuyển biến pha

B. ủ có chuyển biến pha

C. ủ cầu hoá

D. ủ hoàn toàn

Câu 3: Đường kính nguyên tử của kiểu mạng lập phương tâm mặt A1 là:

A. \({d_{ngt}} = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

B. \({d_{ngt}} = a\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

C. \({d_{ngt}} = a\frac{2}{{\sqrt 2 }}\)

D. \({d_{ngt}} = a\frac{2}{{\sqrt 3 }}\)

Câu 5: Đặc điểm của polyme là:

A. Nhẹ, bền, chịu ăn mòn

B. Hầu hết không dẫn điện, dẫn nhiệt

C. Độ bền ri êng lớn 

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Định nghĩa nào sau đây nói về cấu tạo nguyên tử là đúng:

A. Nguyên tử = hạt nhân + electron

B. Nguyên tử = hạt nhân + (nơtron + proton)

C. Nguyên tử = hạt nhân + nơtron

D. Câu a, b đúng

Câu 9: Nhiệt độ nóng chảy của thép khoảng:

A. Khoảng 7000C 

B. Khoảng 9000C

C. Khoảng 10000C 

D. Tất cả các phát biểu trên đều sai.

Câu 10: Ô cơ bản là gì?

A. Là phần nhỏ nhất đặc trưng đầy đủ cho các tính chất cơ bản của mạng tinh thể

B. Là tập hợp của một vi nguyên tử trong mạng tinh thể

C. Là một phần mạng tinh thể mang đầy đủ các tính chất của kiểu mạng đó

D. Là hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể

Câu 11: Tính chất điển hình của kim loại là:

A. Dẫn điện, không dẫn nhiệt, dẻo và dai  

B. Ánh kim hay vẽ sáng, không dẫn điện, dẫn nhiệt

C. Ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo dai cao

D. Không câu nào đúng

Câu 12: Thép cac bon có 0,8%C ở 8000C có tổ chức là:

A. \(\gamma + X{e_{II}}\)

B. \(\gamma\)

C. P

D. \(F+\gamma \)

Câu 14: Theo giản đồ trạng thái Fe-C thì hàm lượng nguyên tố nào quyết định nên thép.

A. Hàm lượng nguyên tố sắt

B. Hàm lượng nguyên tố C

C. Hàm lượng nguyên tố phụ gia 

D. Tất cả các phát biểu trên đều sai.

Câu 15: Điểm tới hạn Acm có nhiệt độ là:

A. 6500C÷7270C

B. 6500C÷11470C

C. 7270C÷11470C

D. 6500C÷12000C

Câu 16: Mạng tinh thể có 3 phần gồm:

A. Nguyên tử, electron, proton 

B. Mặt tinh thể, khối cơ bản, nguyên tử

C. Mặt tinh thể, khối cơ bản, thông số mạng

D. Nguyên tử, khối cơ bản, thông số mạng

Câu 17: Gang người ta chia làm các loại sau:

A. Gang xám, gang cầu.

B. Gang cầu, gang trắng.

C. Gang xám, gang cầu, gang trắng, gang dẻo

D. Tất cả các phát biểu trên đều sai.

Câu 18: Theo giản đồ trạng thái Fe-C thì hàm lượng Cacbon có trong thép.

A. Khoảng 2,14%

B. Lớn hơn 2,14%

C. Nhỏ hơn 2,14%

D. Tất cả các phát biểu trên đều sai.

Câu 19: Ký hiệu thép: Y8, Y12A thuộc loại  thép nào?

A. Thép cacbon

B. Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt

C. Thép  hợp kim

D. Thép cacbon dụng cụ

Câu 21: Tính hàm lượng cacbon có trong thép người ta dựa vào công thức nào?

A. C = STT x 0.07%

B. C = STT x 0.08%

C. C = STT x 0.09%

D. C = STT x 0.06%

Câu 23: Phôi thép có % C < 0.8 % nhiệt độ ủ xác định theo công thức:

A. t0ủ = Ac3 + (30 ÷ 50)0C   

B. t0ủ = Ac1 + (30 ÷ 50)0C

C. t0ủ = Acm + (30 ÷ 50)0C    

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Trong các phát biểu sau về dung dịch rắn thay thế, phát biểu nào sai?

A. Dung dịch rắn thay thế có hai loại: hòa tan có hạn và hòa tan vô hạn

B. Chỉ tạo được dung dịch rắn thay thế khi kích thước nguyên tử của nguyên tố hòa tan và nguyên tố dung môi sai khác nhau khoảng qúa 15%

C. Trong dung dịch rắn thay thế, nguyên tố hòa tan là các á kim như H2, N2, 

D. Khi nguyên tử của nguyên tố hòa tan thay thế vào vị trí nút mạng của nguyên tố dung môi thì tạo thành dung dịch rắn thay thế.

Câu 26: Với chi tiết có hình dạng phức tạp thì không nên áp dụng phương pháp tôi nào?

A. Tôi trong một môi trường

B. Tôi trong hai môi trường

C. Tôi đẳng nhiệt 

D. Tôi phân cấp

Câu 27: Trong cấu trúc của sợi cacbon, nguyên tử cacbon nằm trên mặt cầu gồm:

A. 10 ngũ giác và 18 lục giác đều 

B. 12 ngũ giác và 20 lục giác đều

C. 10 ngũ giác và 18 lục giác cân

D. 12 ngũ giác và 20 lục giác cân

Câu 28: Thép 0.7 % C có độ cứng là:

A. 180HB

B. 200HB

C. 220HB 

D. 240HB

Câu 30: Độ quá nguội được xác định theo công thức:

A. \(\Delta T = {T_S} - {T_{KT}}\)

B. \(\Delta T = {T_{KT}} - {T_S}\)

C. \(\Delta T = {T_S} + {T_{KT}}\)

D. \(\Delta T = \frac{{{K_{KT}}}}{{{K_S}}}\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 36 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên