Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 422 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khi số mức thay đổi tín hiệu lớn hơn 2 thì:

A. Tốc độ bit > tốc độ baud

B. Tốc độ bit < tốc độ baud 

C. Tốc độ bit = tốc độ baud

D. Tốc độ bit và tốc độ baud không thể so sánh được

Câu 3: Trong các sóng vô tuyến sau, sóng có tầm tần số cao nhất là:

A. Sóng viba 

B. Sóng radio

C. Sóng hồng ngoại

D. Cả a,b,c điều sai  

Câu 4: Trong lan truyền vô tuyến thì sóng lan truyền theo đường nào đòi hỏi tần số cao nhất:

A. Lan truyền mặt đất 

B. Lan truyền theo đường thẳng 

C. Lan truyền sóng bầu trời 

D. Câu a,b,c đều sai

Câu 5: Khi truyền từ môi trường có mật độ thấp sang nơi có mật độ cao sóng có tầng số >30 Hz sẽ:

A. Đi theo đường thẳng 

B. Uốn cong theo đường cong của trái đất 

C. Sóng bị bẻ cong về phía môi trường có mật dộ cao 

D. Cả 3 câu trên đều sai 

Câu 6: Đường lan truyền nào dễ bị hấp thụ nhất bởi hơi nước, oxy:

A. Truyền theo đường thẳng 

B. Sóng bầu trời 

C. Lan truyền mặt đất

D. Câu a,b,c đều sai

Câu 7: Bộ đàm truyền dữ liệu theo kiểu:

A. Simplex

B. Half duplex 

C. Full duplex

Câu 8: Tầm tần số tai người có khả năng nghe là:

A. 100Hz – 7kHz 

B. 300Hz – 34000Hz 

C. 20 Hz – 20kHz

Câu 9: Ưu điểm của kiểu mã hóa Biphase:

A. Tối thiểu có 1 thay đổi trong thời khoảng 1bit 

B. Tốc độ điều chế tối đa bằng 2 lần NRZ

C. Cần bằng thông rộng hơn 

D. Cả 3 câu đều đúng 

Câu 10: Cấu trúc của dữ liệu được truyền đi trong TCP/IP (theo thứ tự):

A. Ethernet header + IP header + TCP header + Application data + Ethernet tailer

B. Ethernet header + TCP header + IP header + Application data + Ethernet tailer

C. Ethernet header + Application data + TCP header + IP header + Ethernet tailer

D. Cả ba đều sai

Câu 11: Trong quá trình truyền dữ liệu digital chúng ta cần có:

A. Bộ khuếch đại (amplifier)

B. Bộ lặp (repeater)

C. Không cần repeater khi đường truyền ngắn ( <= 1km) 

D. Cả b và c đều đúng

Câu 13: Mouse, keyboard PS/2 truyền qua CPU theo cơ chế truyền rào:

A. Half duplex 

B. Simplex 

C. Full duplex 

D. Cả 3 câu đều sai  

Câu 15: Bảng mã Baudot dung bao nhiêu bit:

A. 5 bit

B. 7 bit 

C. 8 bit 

D. 11 bit hoặc 32 bit

Câu 16: Phương pháp điều chế tín hiệu nào sau đây bị ảnh hưởng nhiễu nhiều nhất?

A. ASK (điều biên)

B. PSK (điều pha) 

C. FSK (điều tần) 

D. QAM

Câu 17: ASK, PSK, FSK, QAM là các phương pháp điều chế tín hiệu:

A. Dữ liệu số sang tín hiệu tương tự 

B. Dữ liệu số sang tín hiệu số 

C. Dữ liệu tương tự sang tín hiệu tương tự

D. Dữ liệu tương tự sang tín hiệu số

Câu 18: PCM (điều chế xung mã), DM( điều chế Delta) là phương pháp điều chế tín hiệu:

A. Dữ liệu số sang tín hiệu tương tự 

B. Dữ liệu số sang tín hiệu số 

C. Dữ liệu tương tự sang tín hiệu tương tự 

D. Dữ liệu tương tự sang tín hiệu số

Câu 19: Đặc điểm của cáp đồng:

A. Tỉ lệ lỗi trên đường truyền khoảng 10-6

B. Tốc độ truyền dữ liệu phụ thuộc vào hệ thống triển khai

C. Ít nhiễu 

D. (a) và (b) đúng

Câu 20: Ưu điểm vượt trội của cáp quang so với cáp đồng:

A. Dể chế tạo và sản xuất với số lượng lớn

B. Rẽ tiền, dễ kết nối 

C. Ít suy hao tín hiệu 

D. Các câu trên đều sai

Câu 21: Truyền bất đồng bộ là:

A. Xung clock lấy mẫu dữ liệu bất đồng bộ với dữ liệu

B. Dữ liệu được đóng gói bằng start và stop bit

C. Cả a và b đúng 

D. Cả a và b sai

Câu 22: Phương pháp Block sum check là:

A. Sử dụng cả parity chẳn và parity lẽ cho hàng

B. Sử dụng parity chẳn cho hàng và parity lẽ cho cột 

C. Sử dụng parity chẳn cho cột và parity lẽ cho hàng 

D. Sử dụng parity cho hàng và cột của bảng dữ liệu

Câu 23: Trong phương pháp cyclic redundancy check, FCS là:

A. Số bit được truyền đi

B. Số bit thêm vào dữ liệu cần truyền 

C. Số chia được xác định trước

D. Tất cả đều sai  

Câu 24: Với phương pháp CRC:

A. Tất cả các lỗi đều được phát hiện

B. Tất cả các lỗi đều được phát hiện và sửa sai 

C. Tất cả các lỗi bit đơn được phát hiện

D. Tất cả các lỗi bit kép được phát hiện

Câu 25: Băng thông của tiếng nói từ:

A. 300 Hz – 7 KHz

B. 100 Hz – 7 KHz 

C. 300 Hz – 3400 Hz 

D. 100 Hz – 3400 KHz

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên