Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 202 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 7: Trong ADSL, băng thông lớn nhất được dùng vào việc gì:

A. POTS

B. thông tin upstream 

C. thông tin downstream

D. tất cả

Câu 11: Trong ADSL, băng thông bé nhất được dùng vào việc gì:

A. POTS 

B. thông tin upstream 

C. thông tin downstream

D. tất cả

Câu 12: Phương pháp truyền dẫn nào chịu nhiều ảnh hưởng của méo dạng: 

A. multimode step-index

B. multimode graded-index

C. multimode single index

D. single mode

Câu 15: Trong FTTC , môi trường được dùng từ tổng đài đến thềm nhà thuê bao là:

A. dây đồng trục 

B. cắp dây xoắn

C. cắp dây không xoắn

D. cáp quang

Câu 16: BSC có nghĩa là:

A. Binary synchronous control 

B. Binary synchronous communication 

C. Bit-oriented synchronous comunication 

D. Byte-oriented communication

Câu 20: Trong chế độ truyền dẫn nào mà lõi có mật độ thay đổi:

A. multimode step-index

B. multimode graded-index

C. multimode single index

D. đơn mode

Câu 21: Chế độ truyền dẫn số liệu dùng trong giao thức BSC là: 

A. simplex 

B. half-duplex 

C. full-duplex 

D. half -simplex

Câu 22: Các frame trong BSC được chia thành frame dữ liệu và frame còn lại là:

A. truyền dẫn 

B. điều khiển 

C. thông tin 

D. giám sát

Câu 23: Khi nói đến môi trường không định hướng, tức là nói đến môi trường: 

A. dây kim loại

B. dây không kim loại 

C. khí quyển

D. tất cả đều sai 

Câu 25: Cáp quang không giống như cáp điện, vì không bị ảnh hưởng của:

A. truyền dẫn tần số cao

B. truyền dẫn tần số thấp

C. nhiễu điện từ trường 

D. tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên