Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 334 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Khi tốc độ bit của tín hiệu FSK tăng thì băng thông:

A. giảm

B. tăng

C. giữ không đổi

D. hai lần

Câu 5: Hãy cho biết phương pháp điều chế được dùng trong modem:

A. 16 – QAM

B. FSK

C. 8 – PSK

D. tất cả đều đúng

Câu 6: Khi phân tích tín hiệu ASK, kết quả cho ta:

A. luôn là tín hiệu sin

B. luôn là hai tín hiệu sin

C. số vô hạn các tín hiệu sin 

D. tất cả đều sai

Câu 7: Điều chế 2-PSK thường có băng thông như thế nào so với FSK?

A. rộng hơn

B. hẹp hơn

C. cùng băng thông

D. tất cả đều sai

Câu 8: Cho biết các loại modem dùng phương pháp điều chế FSK:

A. Bell 103

B. Bell 201

C. Bell 212

D. tất cả đều đúng

Câu 15: Dạng chuyển đổi có liên quan đến điều chế là….:

A. chuyển đổi số - số 

B. chuyển đổi tương tự - số 

C. chuyển đổi số - tương tự 

D. tất cả đều đúng

Câu 16: Mục đích của trellis coding là:

A. Khổ sóng hẹp hơn

B. điều chế đơn giản hơn

C. tăng tốc độ bit

D. giảm tỉ số lỗi

Câu 17: Phương thức chuyển đổi cần lấy mẫu tín hiệu là….:

A. chuyển đổi số - số 

B. chuyển đổi tương tự - số (PAM, PCM)

C. chuyển đổi số - tương tự 

D. tất cả đều đúng

Câu 18: Băng thông của tín hiệu FM bằng 10 lần băng thông của tín hiệu….:

A. sóng mang

B. điều chế (Tin tức) 

C. bipolar 

D. lấy mẫu

Câu 23: Vai trò của bộ điều chế số là chuyển tín hiệu…. sang tín hiệu …..:

A. số; tương tự

B. tương tự; số

C. PSK; FSK

D. FSK; PSK

Câu 24: Trong EIA 232, thiết lập DB–9 được dùng trong dạng kết nối nào:

A. Bất đồng bộ đơn

B. đồng bộ đơn

C. đơn công

D. tất cả đều sai

Câu 25: Chuẩn nào dùng giao thức LAPM:

A. V.32

B. V.32 bis

C. V.34

D. V.42

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên