Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

31 Lần thi

Câu 3: Trường nào sau đây là trường có độ dài thay đổi trong BSC?

A. dữ liệu

B. BCC

C. Tiêu đề (header)

D. tất cả các câu trên

Câu 4: HDLC là viết tắt của:

A. high-duplex line communication 

B. high-level data link control

C. half-duplex digital link combination 

D. host double level circuit

Câu 6: HDLC là giao thức:

A. theo hướng ký tự 

B. theo hướng bit 

C. theo hướng byte 

D. theo hướng đếm 

Câu 7: Yếu tố nào xác định kích thước một cell là:

A. diện tích 

B. số máy di động

C. số MTSO

D. tất cả các yếu tố trên

Câu 8: MTSO có nhiệm vụ:

A. kết nối cell với tổng đài điện thọai

B. chỉ định kênh truyền

C. tính tiền

D. tất cả các chức năng trên

Câu 14: Hiệu năng của môi trường có thể được đo lường bằng:

A. thông lượng

B. tốc độ truyền

C. thời gian truyền

D. tất cả đều đúng

Câu 15: BSC là giao thức:

A. theo hướng ký tự

B. theo hướng bit 

C. theo hướng byte 

D. theo hướng đếm

Câu 18: Poll và select là chức năng của frame trong HDLC:

A. I-frame

B. S-frame

C. U-frame 

D. a và b

Câu 19: Trong HDLC, ý nghĩa của bit poll/final phụ thuộc vào:

A. Cấu hình hệ thống

B. Tùy thuộc frame đang là điều khiển hay đáp ứng

C. Chế độ của hệ thống 

D. Tất cả đều sai

Câu 20: Trường ngắn nhất trong giao thức HDLC thường là trường:

A. thông tin 

B. giám sát 

C. quản lý 

D. tất cả đều sai

Câu 22: Cho biết yếu tố nào được đo bằng mét/giây hay km/giây: 

A. thông lượng

B. tốc độ truyền

C. thời gian truyền

D. b hay c

Câu 23: Cho biết yếu tố nào được đo bằng bit/giây:

A. thông lượng

B. tốc độ truyền

C. thời gian truyền

D. b hoặc c

Câu 24: Cho biết yếu tố nào được đo bằng giây:

A. thông lượng

B. tốc độ truyền

C. thời gian truyền

D. b hay c 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 31 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên