Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 222 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Trong chế độ truyền dẫn nào, một bit start và một bit stop để tạo frame ký tự: 

A. nối tiếp không đồng bộ

B.  nối tiếp đồng bộ

C. song song

D. a và b

Câu 5: Truyền đồng bộ không cần thiết có:

A. NRZ-I

B. NRZ-L

C. Manchester

D. Manchester vi sai

Câu 9: Thiết bị dùng truyền và nhận dữ liệu nhị phân được gọi là:

A. thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE)

B. thiết bị truyền dẫn dữ liệu

C. mã hóa đầu cuối số

D. thiết bị truyền số

Câu 10: Thiết bị dùng truyền và nhận dữ liệu dạng tương tự hay nhị phân qua mạng được gọi là:

A. thiết bị kết nối số

B. thiết bị kết thúc mạch dữ liệu (DTE)

C. thiết bị chuyển đổi số

D. thiết bị thông tin số

Câu 12: EIA-232 nhằm định nghĩa các đặc tính gì của giao diện DTE-DCE?

A. Cơ

B. điện

C. chức năng

D. tất cả đều đúng

Câu 15: Trong 16-QAM, số 16 là:

A. Tổ hợp của pha và biên độ

B. Biên độ 

C. Pha 

D. Bit trên giây

Câu 16: Phương pháp mã hóa dùng trong chuẩn EIA-232 là:

A. request to sent (4) và clear to send (5)

B. received line signal deector (8)

C. DTE ready (20) và DCE ready (6)

D. tất cả đều đúng

Câu 18: Trong chuẩn EIA-232, bit “0” được biểu diễn bằng bao nhiêu volt?

A. lớn hơn – 15V

B. bé hơn – 15 V

C. giữa – 3V và – 15V

D. giữa 3V và 15V

Câu 19: Chân nào được dùng cho local loopback testing:

A. local loopback (18) 

B. remote loopback và signal quality detector (21)

C. test mode (25)

D. a và c 

Câu 22: Định lý Nyquist cho biết tốc độ lấy mẫu tối thiểu của tín hiệu là….:

A. bằng tần số thấp nhất của tín hiệu 

B. bằng tần số cao nhất của tín hiệu 

C. gấp đôi băng thông của tín hiệu

D. gấp đôi tần số cao nhất của tín hiệu

Câu 23: Phần lớn các chân trong trong giao diện EIA-232 được dùng vào mục đích:

A. điều khiển (control)

B. định thời (timing)

C. dữ liệu (data)

D. kiểm tra (testing)

Câu 24: Cho tín hiệu sóng AM có băng thông 10 KHz và tần số cao nhất là 705 KHz, cho biết tần số sóng mang:

A. 700 KHz 

B. 705 KHz 

C. 710 KHz 

D. không thể xác định dùng các thông tin trên

Câu 25: Trong chuẩn EIA-232, giá trị điện áp -12 V có nghĩa là gì?

A. ‘1’

B. ‘0’

C. không định nghĩa 

D. là 1 hoặc 0 tùy theo sơ đồ mã hóa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên