Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Chân nào được dùng cho remote loopback testing:

A. local loopback (18)

B. remote loopback và signal quality detector (21)

C. test mode (25)

D. a và c

Câu 3: Chân nào hiện nay chưa dùng đến:

A. 9

B. 10

C. 11

D. tất cả các chân trên

Câu 4: Chân nào được dùng cho kênh phụ:

A. 12

B. 13

C. 19

D. tất cả các chân trên

Câu 5: Chiều dài tối đa 50 feet(15m) là của chuẩn nào:

A. EIA – 449

B. EIA – 232

C. RS – 423

D. RS - 422

Câu 6: Theo chuẩn EIA-449 thì chiều dài cáp là từ 40 feet (12m) đến:

A. dữ liệu

B. định thời

C. điều khiển

D. đất

Câu 9: Yếu tố tạo độ chính xác khi tái tạo tín hiệu tương tự từ luồng PCM là….:

A. băng thông tín hiệu

B. tần số sóng mang

C. số bit dùng lượng tử hóa 

D. tốc độ baud

Câu 11: Dạng mã hóa luôn có trung bình khác không là….:

A. unipolar 

B. polar

C. bipolar 

D. tất cả các dạng trên

Câu 12: X.21 đã giảm được các chân nào so với chuẩn EIA:

A. dữ liệu

B. định thời

C. điều khiển

D. đất (ground)

Câu 14: X.21 dùng dạng connector nào:

A. DB – 15

B. DB – 25

C. DB – 37

D. DB – 9

Câu 17: Trong modem rỗng, dữ liệu truyền ở chân 3 của một DTE sẽ nối với:

A. data receive (3) của cùng DTE

B. data receive (3) của DTE khác

C. data transmit (2) của DTE khác

D. signal ground của DTE khác

Câu 19: Tín hiệu điều chế có được từ yếu tố:

A. Thay đổi tín hiệu điều chề bằng sóng mang

B. Thay đổi sóng mang bằng tín hiệu điều chế 

C. Lượng tử hóa nguồn dữ liệu

D. Lấy mẫu dùng định lý Nyquist

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên