Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 141 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Tôpô nào có cấu hình đa điểm:

A. Lưới 

B. Sao

C. Bus

D. Vòng

Câu 3: Cho biết dạng kết nối thông tin giữa bàn phím và máy tính là:

A. Đơn công

B. Bán song công

C. Song công 

D. Tự động

Câu 5: Mạng cây là biến thể của mạng:

A. Lưới 

B. Sao

C. Bus

D. Vòng

Câu 6: Truyền hình là một thí dụ về phương thức truyền dẫn:

A. Đơn công 

B. Bán song công

C. Song công

D. Tự động

Câu 13: Cho biết dạng tôpô mạng có cấu hình điểm - điểm:

A. Lưới 

B. Vòng

C. Sao

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Dạng kết nối nào mà đường truyền chỉ dùng cho hai thiết bị:

A. Sơ cấp 

B. Thứ cấp

C. Chỉ định

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Dạng kết nối nào mà đường truyền chỉ dùng cho hai thiết bị:

A. Sơ cấp 

B. Thứ cấp

C. Chỉ định

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Trong tôpô mạng lưới, quan hệ giữa một thiết bị với một thiết bị khác là:

A. Sơ cấp đến đồng cấp 

B. Đồng cấp đến sơ cấp

C. Sơ cấp đến thứ cấp 

D. Đồng cấp

Câu 22: Việc xác định các điểm đồng bộ được thực hiện ở lớp:

A. vận chuyển

B. kiểm soát

C. trình bày

D. ứng dụng 

Câu 24: Lớp gần với môi trường truyền dẫn nhất là lớp:

A. vật lý

B. kết nối dữ liệu

C. mạng

D. vận chuyển

Câu 25: Các đơn vị dữ liệu được gọi là khung (frame) trong lớp: 

A. vật lý 

B. kết nối dữ liệu 

C. mạng

D. vận chuyển

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên