Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 111 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Khi nhân tốc độ truyền với thời gian truyền ta có: 

A. thông lượng

B. độ dài sóng của tín hiệu

C. hệ số méo dạng

D. cự ly của tín hiệu hay bit đã đi được 

Câu 3: Trong phương pháp điều khiển lưu lượng dùng cửa sổ trượt, các frame bên trái của cửa sổ máy thu là các frame:

A. Được nhận nhưng không được xác nhận 

B. Được nhận và xác nhận

C. Không được nhận 

D. Không được gởi

Câu 4: Thời gian truyền sẽ quan hệ với cự ly và tốc độ truyền ra sao:

A. nghịch; thuận

B. thuận; nghịch

C. nghịch; nghịch

D. thuận; thuận

Câu 5: Điều hòa tốc độ truyền của các frame dữ liệu được gọi là:

A. Hạng mục đường dây 

B. Điều khiển lưu lượng 

C. Điều khiển tốc độ dữ liệu

D. Điều khiển chuyển mạch

Câu 6: Bước sóng sẽ quan hệ như thế nào với tốc độ truyền và chu kỳ:

A. nghịch; thuận

B. thuận; nghịch

C. nghịch; nghịch

D. thuận; thuận

Câu 7: ____ quyết định vai trò (phát hay thu) của một thiết bị trên mạng:

A. Kết nối đường dây

B. Kết nối mạng

C. Hạng mục đường dây

D. Điều lệ kết nối 

Câu 8: Độ dài sóng phụ thuộc vào:

A. tần số của tín hiệu

B. môi trường

C. góc pha của tín hiệu

D. a và b 

Câu 9: Quá trình truyền lại các frame bị hỏng hay thất lạc trong lớp kết nối dữ liệu được gọi là:

A. Kiểm tra lỗi

B. Tình trạng lỗi 

C. Hạng mục đường dây 

D. Điều khiển lưu lượng

Câu 14: Dùng công thức Shannon để tính toán tốc độ truyền dữ liệu của một kênh truyền, nếu C = B, thì:

A. tín hiệu nhỏ hơn nhiễu

B. tín hiệu lớn hơn nhiễu

C. tín hiệu bằng nhiễu

D. chưa đủ thông tin để trả lời

Câu 15: Điều khiển lưu lượng là cần thiết để ngăn ngừa:

A. Lỗi các bit 

B. Bộ đệm máy phát bị quá tải 

C. Bộ đệm máy thu bị quá tải 

D. Tranh chấp giữa máy phát và máy thu

Câu 18: Kỹ thuật ghép kênh nào được dùng cho tín hiệu analog: 

A. FDM

B. TDM đồng bộ

C. TDM không đồng bộ

D. b và c 

Câu 23: ARQ có nghĩa là:

A. automatic request quatalization 

B. automatic repeat request 

C. automatic retransmission request

D. acknowledge repeat request

Câu 24: ARQ có nghĩa là:

A. automatic request quatalization 

B. automatic repeat request 

C. automatic retransmission request

D. acknowledge repeat request

Câu 25: Chức năng nào là chức năng của lớp kết nối dữ liệu:

A. hạng mục đường dây 

B. điều khiển lưu lượng 

C. kiểm tra lỗi 

D. tất cả các chức năng trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên