Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 220 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Phát hiện lỗi được dùng trong lớp nào của mô hình OSI:

A. vật lý

B. kết nối dữ liệu

C. mạng

D. tất cả đều sai

Câu 3: Một timer được thiết lập khi ____được gởi đi:

A. Một gói

B. ACK 

C. NAK

D. Các câu trên

Câu 5: Poll/select cần có _____ để nhận dạng gói:

A. timer 

B. buffer 

C. địa chỉ 

D. đường truyền

Câu 10: phát biểu nào mô tả lỗi một bit:

A. một bit bị đảo

B. một bit bị đảo trong một đơn vị dữ liệu

C. một bit bị đảo trong một lần truyền

D. tất cả đều đúng

Câu 13: Trong phương pháp CRC, CRC có nghĩa là gì:

A. bộ chia 

B. thương số (kết quả phép chia)

C. số bit chia

D. số dư

Câu 14: Trong phương pháp CRC, bộ chia có kích thước so với CRC như thế nào:

A. cùng kích thước

B. nhỏ hơn một bit 

C. lớn hơn một bit

D. lớn hơn hai bit

Câu 18: Tại máy thu, khi không có lỗi thì tổng của checksum và dữ liệu là:

A. –0

B. +0

C. phần bù của checksum

D. phần bù của dữ liệu

Câu 19: Mã Hamming là phương pháp dùng để:

A. phát hiện lỗi

B. sửa lỗi

C. đóng gói lỗi 

D. a và b

Câu 20: Trong CRC, không có lỗi khi thương số (quotient) tại máy thu là: 

A. bằng với dư số tại máy phát 

B. bằng không

C. khác không

D. là thương số (quotient) của máy phát

Câu 21: Trong CRC, thương số tại máy phát sẽ trở thành:

A. số bị chia (dividend)

B. bộ chia tại máy thu

C. bị loại bỏ

D. là số dư

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên