Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 295 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 9. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 2: Công FXO nối với công nào cua VoIP?

A. FXO (Foreign Exchange Office)

B. FXS (Foreign Exchange Subcriber)

C. Phone

D. Ethernet

Câu 4: Nhược diêm cua kỹ thuật Internet Telephony dựa trên xếp chồng là:

A. Gói IP dài tăng độ trề

B. Bảo mật kém

C. Overhead lớn

D. Độ trề lớn

Câu 5: Void Gateway:

A. Kết nối 2 mạng không giống nhau

B. Không thê nối vói mạng PSTN

C. Tất cả sai 

D. Chỉ hỗ trợ một kiêu xử lý cuộc gọi nhất định

Câu 6: Nguyên nhân gây ra tiếng dội trên đường thoại VoIP?

A. Thay đổi trở kháng trên đường dây

B. Jitter cho sự khác biệt trề giữa các gói thoại khác nhau

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Một sổ giao thức dùng trong VoIP?

A. T.38

B. H323

C. SIP

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: VoIP là dịch vụ của:

A. Mạng PSTN

B. Mạng Internet

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Lý do nên sử dụng mạng VoIP?

A. Nhiều tính năng hâp dần

B. Giam chí phí điện thoại đường dài

C. Khả năng quản lý toàn diện

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Một trong những điểm thuận lợi của VoIP so với PSTN:

A. Có thê nói chuyện với nhiều người tai cùng một thời điểm

B. Thuận lợi về việc sư dụng băng thông rộng

C. Đường kết nối chỉ dành riêng cho bên thực hiện cuộc gọi

D. Thời gian sử dụng càng nhiều bạn phải trả phí càng nhiều

Câu 11:  Làm gì đê tránh rủi ro khi sử dụng VoIP?

A. Liên tục nâng cấp phần mềm

B. Sư dụng và duy trì phẩn mềm chống virus 

C. Tận dụng triệt đế việc khai thác băng thông

D. Cả A, B đều đúng

Câu 12: Muốn sư dụng Fax trong VoIP, phai làm gì?

A. Kết nối máy Fax với mạng VoIP sử dụng bộ codec G 711 không đôi ATA

B. Kết nối máy Fax với mạng VoIP thông qua bộ chuyên đổi ATA

C. Kết nổi máy Fax với mạng VoIP thông qua bộ chuyên đốỉ ATA sứ dụng G711

D. Câu B và c đúng

Câu 13: MGCP là chuân được phát triển điều khiên cổng ra vào cửa:

A. Hệ thống PSTN

B. VoIP

C. Tất cả đều sai 

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Kỷ thuật mã hóa nào sau mã hóa tiếng nói với tốc độ cao nhất trong VolP?

A. ADPCM (Adaptive differential PCM)

B. CSVD (Continously variable slope delta modulation)

C. PCM 64 Kps

D. PCM 30

Câu 15: Các dịch vụ dùng Voice over IP có thê cho phép bạn:

A. Người khác dùng cùng loại dịch vụ

B. Gọi những người khác dùng số điện thoại như sổ nội bộ, đường dài

C. Dùng điện thoại truyền thống qua một bộ điều hợp (adaptor)

D. Câu A, B,C đúng

Câu 16: H323 là chuẩn định nghĩa:

A. Tất cả tiến trình liên quan đến vấn đề đồng bộ cho thoại

B. Tín hiệu cuộc gọi end-to-end

C. Tât cả đêu đúng

D. Tất cả đều sai 

Câu 17: Phương thức đóng gói VoIP:

A. Chuyên vận RPT qua TCP

B. Chuyển vận RXP qua UDP

C. Chuyển vận STP qua UDP

D. Chuyển vận RPT qua RCMP

Câu 19: Người ta khắc phục nhược điếm overhead của VoIP bằng kỹ thuật gì?

A. OLR (Online Reconfiguration)

B. IP trunking

C. SS (Silence Suppression) 

D. Fast retrain

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên