Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 155 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: NP là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

A. Network Ping

B. Network Provider

C. Network Performance

D. Network Protocol

Câu 3: Các ý kiến sau đây, những ý kiến nào là đúng?

A. Nếu mạng có NP tốt thì có QoS thấp

B. Hiệu năng mạng NP không ảnh hưởng tới QoS

C. Trong một số trường hợp hiệu năng mạng NP chính là QoS

D. QoS không liên quan đến NP

Câu 4: Trong các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS, thì yếu tố khả năng phục vụ không bao gồm vấn đề nào:

A. Khả năng truy nhập dịch vụ

B. Mức độ hoàn hảo dịch vụ

C. Khả năng duy trì phục vụ

D. Mức độ an toàn dịch vụ

Câu 6: Hãy sắp xếp mức độ tăng dần quy mô của các mạng máy tính sau:

A. WAN, MAN, LAN

B. LAN, MAN, WAN

C. WAN, LAN, MAN 

D. LAN, WAN, MAN

Câu 7: Mạng đô thi MAN là:

A. Metropolitan Area Network

B. Medium Access Network

C. Metropolitan Access Network

D. Medium Area Network

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây là một trong những xu hướng phát triển của mạng viễn thông?

A. Tốc độ thấp

B. Băng rộng, đa phương tiện

C. Băng hẹp

D. Chất lượng kém

Câu 11: Tiêu chí trong kỹ thuật phân tầng khi cho thay thế một tầng bằng một tầng khác là:

A. Tác động mạnh đến các tầng khác

B. Tác động đến hệ thống đó

C. Không làm ảnh hưởng đến các tầng khác

D. Không thực hiện thay thế được 

Câu 12: Tập các quy tắc, quy ước bắt buộc các thành phần của mạng khi tham gia các hoạt động truyền thông phải tuân theo gọi là: 

A. Cấu hình mạng (Topology)

B. Tiến trình (process)

C. Giao thức (Protocol)

D. Môi trường (environment)

Câu 13: Tập hợp các giao thức của mỗi tầng trong mô hình nhiều tầng gọi là:

A. Giao thức 

B. Chồng giao thức 

C. Phân tầng

D. Phân lớp 

Câu 17: Trong mô hình OSI, tầng nào sau đây cung cấp các dịch vụ cho tầng Phiên?

A. Tầng mạng

B. Trình diễn

C. Tầng liên kết dữ liệu

Câu 20: Tầng Ứng dụng trong mô hình TCP/IP tương ứng với những tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI?

A. Tầng Ứng dụng, Tầng Phiên, Tầng Giao vận

B. Tầng Trình diễn, Tầng Phiên, Tầng Giao vận

C. Tầng Ứng dụng, Tầng Trình diễn, Tầng Phiên

D. Tầng Ứng dụng, Tầng Trình diễn, Tầng Vật lý

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên