Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 107 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Tầng Liên mạng trong mô hình TCP tương ứng với tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI?

A. Tầng Giao vận

B. Tầng Liên kết dữ liệu

C. Tầng Vật lý

D. Tầng Mạng

Câu 2: Tầng giao diện mạng trong mô hình chồng giao thức TCP tương ứng với những tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI?

A. Tầng Vật lý và Tầng Liên kết dữ liệu

B. Tầng Liên kết dữ liệu và Tầng Mạng

C. Tầng Vật lý và Tầng Mạng

D. Tầng Liên kết dữ liệu và Tầng Giao vận

Câu 3: TCP là giao thức truyền thông …

A. Phi kết nối và không tin cậy

B. Hướng kết nối và tin cậy

C. Hướng kết nối và không tin cậy

D. Phi kết nối và tin cậy

Câu 4: UDP là giao thức truyền thông …

A. Hướng kết nối và không tin cậy

B. Hướng kết nối và tin cậy

C. Phi kết nối và không tin cậy

D. Phi kết nối và tin cậy 

Câu 10: Có những phương tiện truyền dẫn cơ bản nào được sử dụng để truyền thông tin?

A. Cáp kim loại, Cáp sợi quang

B. Cáp sợi quang, Môi trường vô tuyến

C. Cáp kim loại, Cáp sợi quang, Môi trường vô tuyến

D. Cáp kim loại, Môi trường vô tuyến  

Câu 11: Coaxial Cable gọi là:

A. Cáp đồng trục

B. Cáp đôi

C. Cáp quang

D. Cáp đồng xoắn đôi

Câu 12: Optical Fiber Cable gọi là:

A. Cáp đồng trục

B. Cáp sợi quang

C. Cáp kim loại 

D. Cáp đồng xoắn đôi

Câu 13: Một nhân tố quan trọng hạn chế việc sử dụng truyền dẫn vô tuyến là:

A. Hệ thống phức tạp

B. Độ dài cáp 

C. Tài nguyên tần số 

D. Giá thành cáp

Câu 14: Truyền dẫn vô tuyến sử dụng:

A. Cáp đồng trục để truyền dẫn

B. Không cần dây dẫn cũng có thể truyền dẫn 

C. Cáp quang để truyền dẫn

D. Cáp đồng xoắn đôi để truyền dẫn

Câu 15: Trong truyền dẫn sử dụng vệ tinh địa tĩnh, trễ truyền dẫn từ trạm Mặt đất phát đến trạm Mặt đất thu là:

A. Hoàn toàn không có trễ   

B. Không truyền dẫn được vì quá xa

C. Trễ truyền dẫn xấp xỉ 250ms

D. Có trễ nhưng không đáng kể 

Câu 16: Vật liệu thường được sử dụng để làm sợi quang thường là: 

A. Đồng 

B. Vật liệu đặc biệt khác

C. Thủy tinh, nhựa 

D. Hợp kim

Câu 19: Ưu điểm của hệ thống thông tin quang:

A. Khoảng cách giữa các trạm lặp lớn hơn

B. Khối lượng nhẹ

C. Kích cỡ của cáp nhỏ

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 20: Phân chia theo chiết suất, có các loại sợi quang là:

A. Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đa mode chiết xuất gradient.

B. Sợi đa mode chiết xuất bậc và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc)

C. Sợi đa mode chiết xuất bậc, Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode

D. Sợi đa mode chiết xuất gradient và Sợi đơn mode (chiết xuất bậc)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên