Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 123 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 14. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 3: SMS liên quan đến..................... trong mạng GSM

A. SMS Service Centre

B. Short message entity

C. Cả A và B

D. Không có ở trên

Câu 4: Định dạng cho MSRN là:

A. MCC+MNC+MSIN

B. CONDC+SN

C. Cả 2 đúng

D. Cả 2 sai

Câu 5:  Chiều dài tối đa cua LAC là:

A. 8 bit

B. 16 bit

C. 32 bit

D. 64 bit

Câu 7: GSM là viết tắt của:

A. Global System for Mobile Technology

B. Global System for Mobile Communications

C. Global Shared Memory

D. Global System for Mobile

Câu 8: Tần số làm việc của GSM là?

A. 800 và 1800MHz

B. 800,900, 1800 và 1900 MHz

C. 900, 1800 và 1900 MHz

D. 900 và 1800 MHz

Câu 9: Môt kênh sóng mang GSM có đô rộng:

A. 200 KHz

B. 45 MHz

C. 200 MHz

D. 35 MIIz

Câu 10: Điều chế trong GSM là:

A. QPSK

B. 64QAM

C. GMSK

D. PSK

Câu 11: Kỷ thuật truy cập GSM:

A. TDMA 

B. FDMA

C. CDMA

D. A và B

Câu 14: AMTS (Advanced Mobile Telephone System) là cua nước nào?

A. Trung Quốc

B. Vương quốc Anh

C. Bẳc Mỹ

D. Pháp 

Câu 15: Một giao diện chủ yếu được sư dụng để truyền tải các thông tin sau:

A. BSS quàn lý thông tin

B. Xử lý cuộc gọi

C. Quản lý thông tin di động

D. Tất cả các bên trên 

Câu 16: Mang nào sư dung công nghè thông tin di đông số:

A. IS : 54/IS -13 6-N My

B. GSM-Châu Á và Châu Âu

C. IS-95-N Mỹ

D. Tất cả các bên trên

Câu 17: Băng tần sử dụng của P-GSM 900 đường lên là:

A. 890-915 MHz

B. 890-960 MHz

C. 935-960 MHz

D. 900-925 MHz

Câu 18: Băng tẩn sư dung cúa P-GSM 900 đường xuống:

A. 890-915 MHz

B. 890-960 MHz

C. 935-960 MHz

D. 900-925 MHz

Câu 19: Băng tan sử dụng GSM 1800 đường lên là:

A. 1710-1785 MHz 

B. 1805-1850 MHz

C. 1700-1750 MHz

D. 1805-1880 MHz

Câu 20: Băng tần sử dụng GSM 1800 đường xuống là:

A. 1710-1785 MHz

B. 1805-1850 MHz

C. 1700-1750 MHz

D. 1805-1880 MHz

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên