Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 13. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 9: Chức năng chính cua BSC?

A. Quản lý tài nguyên vô tuyến

B. Báo hiệu về phía MSC và BTS

C. Giảm sát, bảo dưỡng

D.  Tất cả chức năng trên

Câu 14: Giao diện giữa MS và BTS được gọi là giao diện gì?

A. Giao diện Um

B. Giao diện Abis

C. Giao diện A

D. Giao diện RSM 

Câu 15:  Giao diện giữa BTS và BSC được soi lả giao diện gì?

A. Giao diện Ater

B. Giao diện Abis

C. Giao diện A 

D. Giao diện Atermux

Câu 16: Giao diện giừa TC và MSC được sọi là siao diện gì?

A. Giao diện Um

B. Giao diộn Abis

C. Giao diện A

D. Giao diện Atermux

Câu 17: Mục đích của việc phân tập là gì? 

A. Để thu được tín hiệu tốt hơn

B. Để tiết kiệm công suất thu/phát của BTS

C. Để tiết kiệm công suất thu/phát của MS

D. Tất cả đêu đúng

Câu 18: Tổc độ kênh Haft Ratc (Bán tốc) là bao nhiêu?

A. 6.5 Kbps

B. 10 Kbps

C. 6.7 Kbps

D. 13 Kbps

Câu 19: BTS nối trực tiếp đến:

A. BSC

B. TRAU

C. PCU

D. MSC

Câu 20: BTS kết nối với PC có thể dùng các loại truyền dẫn nào?

A. Viba

B. Quang

C. Vệ Tinh

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên