Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 98 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 12. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Một vùng phu sóne trạm BTS phụ thuộc vào nhừng yếu tổ nào?

A. Bán kính cua anten

B. Dai tần xác định

C. Công suất máy phát

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Sợi quang nào có băng thông lớn hơn?

A. Đơn mode

B. Đa mode

C. Băng nhau

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Tốc độ cua đường STS1 là bao nhiêu?

A. 64 Kbit/s

B. 155.520 Mbit/s

C. 1.544 Mbit/s

D. 51.840 Mbit/s

Câu 6: TUG lả gì?

A. Giao diện cáp quang trong bộ điều kênh

B. Đơn vị quản lý overhead

C. Đơn vị quản lý nhóm kênh dịch vụ

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Kích thước bộ khung SE1 là bao nhiêu?

A. 9x260 byte

B. 9x271 byte

C. 9x261 byte

D. 9x270 byte

Câu 8: Tôc độ truyền cua luồng SE1 là?

A. 155.52 Mbit/s

B. 622.4 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s

Câu 9: Tôc độ truyền cua luông SE4 là?

A. 155.52 Mbit/s

B. 622.4 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s

Câu 10: Tốc độ truyền cua luồng SE 16 là?

A. 155.52 Mbit/s

B. 622.4 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s

Câu 12: SDK định nghĩa hệ thống các tín hiệu gọi là?

A. STS

B. STM

C. SDH

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: STS1 được hình thành từ bao nhiêu hàng?

A. 1

B. 9

C. 90

D. Tất. cả đều sai

Câu 16: STS được hình thành từ bao nhiêu cột?

A. 1

B. 9

C. 90

D. Tất cả đều sai

Câu 17: STS3 được thực hiện bao nhiêu hàng?

A. 1

B. 9

C. 90

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên