Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 140 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 11. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 2: Ghép kưnh quang đơn bước sóng WDM có công dụng gì?

A. Giảm tốc độ bit trên một kênh bước sóng

B. Tăng suy hao trên sợi quang

C. Tăng dung lượng truyền dẫn trên sợi quang

D. Hệ thống đơn giản

Câu 3: STE1 có tốc độ bao nhiêu?

A. 155 Mbit/s

B. 622 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s

Câu 4: SE4 là đường ghcp có tốc độ bao nhiêu?

A. 155 Mbit/s

B. 622 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s 

Câu 5: SE 16 là đường ghép có tốc độ bao nhiêu?

A. 155 Mbit/s

B. 622 Mbit/s

C. 2 Mbit/s

D. 2.4 Mbit/s

Câu 6: SDS1 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.22 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1048 Mbit/s

Câu 7: SDS3 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 8: SDS12 có tốc độ bao nhiêu? 

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 9: SDS24 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 10: SDS192 có tốc độ bao nhiêu?

A. 155.52 Mbit/s

B. 622.08 Mbit/s

C. 1244.16 Mbit/s

D. 9953.28 Mbit/s

Câu 11: OC1 có tốc độ là:

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 12: OC3 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s 

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 13: OC12 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C.  622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 14: OC24 có tốc độ bao nhiêu?

A. 51.84 Mbit/s

B. 155.52 Mbit/s

C. 622.08 Mbit/s

D. 1244.16 Mbit/s

Câu 15: OC48 có tốc độ bao nhiêu?

A. 155.52 Mbit/s

B. 622.08 Mbit/s

C. 1244.16 Mbit/s

D. 2488.32 Mbit/s

Câu 16: OC192 có tốc độ bao nhiêu?

A. 622.08 Mbit/s

B. 1244.16 Mbit/s

C. 2488.32 Mbit/s

D. 9953.28 Mbit/s

Câu 17: SE1 tương đương:

A. STS3, OC3

B. STS4, OC4

C. STS5, OC5

D. STS6, OC6

Câu 18: SE4 tương đương:

A. STS24, OC12

B. STS24, OC24

C. STS12,OC14

D. STS12, OC12

Câu 19: SE16 tương đương:

A. STS24, OC48

B. STS48, OC24

C. STS48, OC48

D. STS24, OC24

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên