Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 91 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 10. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Tilt là gì?

A. Là hướng của anten

B. Là độ cao treo anten

C. . Là góc cụp ngẩng của anten

D. Là kích thước của anten

Câu 4: Azimuth là gì?

A. Là hướng của antcn so với phương Bắc 

B. Là độ cao treo anten

C. Là góc cụp/ngâng của anten

D. Là kích thước cua anten

Câu 6: Chức năng chính của card thu phát TRX?

A. Điều chế và giai điều chế cao tần

B. Điều khiến luồng truyền dẫn tại trạm

C. Lưu cấu hình cùa trạm

D. Tất cả ý trên

Câu 9: Mục đích downtilt antcn là:

A. Tăng mức thu

B. Tăng vùng phu

C. Giảm mức thu

D. Giảm vùng phu

Câu 10: Vùng phủ một trạm BTS phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Bán kinh anten

B. Dai tẩn sử dụng

C. Công suất phát

D. Cả 3

Câu 11: Mục đích của việc tăng cấu hình trạm BTS là:

A.  Tăng vùng phủ

B. Tăng dung lượng phục vụ

C. Tăng mức thu

D. Tăng lưu lượng

Câu 12: Lý do phái đấu ring cho trạm:

A. Mở rộng dung lượng tạm

B. Dự phòng khí sự co xảy ra không làm down trạm

C. Nâng cao KPI của trạm

D. Tất cả các mục đích trên

Câu 17: Nguyên nhân nào sau đây gây ra mất phân tập thu ở BTS?

A. Hỏng 1 port thu trên Duplxer

B. Suy hao trên một tuyến cáp RF (Jumper, Feeder, Connector...)

C. Hỏng một anten

D. Tất cả đúng

Câu 19: Đâu lả nhược diêm của báo hiệu VoIP SIP?

A. Khả năng chấp nhận mã hóa thoại

B. Khả năng thực hiện cuộc gọi hội nghị

C. Khả năng chấp nhận triệt khoảng im lặng

D. Khả năng khử tiếng dội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên