Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 372 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 2: Đặc điểm nào không phải của mã khó bí mật?

A. Khó để mã hoá và giải mã giống nhau

B. Người gửi và người nhận cùng biết khó này

C. Chi phí quản lý loại khó này thấp và quản lý đơn giản với cả hai bên

D. Doanh nghiệp sẽ phải tạo ra khó bí mật cho từng khách hàng

Câu 3: Yếu tố nào không thuộc quy trình tạo lập chữ kí điện tử?

A. Thông điệp gốc

B. Bản tóm lược của thông điệp

C. Khó công cộng

D. Chữ kí điện tử

Câu 4: Yếu tố nào không thuộc quy trình xác nhận chữ kí điện tử?

A. Thông điệp nhận được

B. Khó bí mật 

C. Bản tóm lược của thông điệp

D. Kết quả so sánh hai bản tóm lược

Câu 5: Về cơ bản, trên chứng thực điện tử (hay chứng chỉ số hoá) được cấp cho một tổ chức gồm có, ngoại trừ:

A. Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch

B. Địa chỉ liên lạc

C. Thời hạn hiệu lực, mã số của chứng thực

D. Mã số công cộng và khả năng tài chính của tổ chức

Câu 6: Trong thương mại quốc tế, các chứng thực cần được một tổ chức cấp, tổ chức này cần có đặc điểm sau, ngoại trừ:

A. Một tổ chức hàng đầu thế giới

B. Có uy tín trong cộng đồng kinh doanh, ngân hàng, vận tải

C. Có khả năng đặc biệt về ứng dụng CNTT trong TMĐT

D. Có mạng lưới chi nhánh rộng khắp thế giới

Câu 7: Các quy tắc của CMI sử dụng công cụ………… để thực hiện việc kí hậu và chuyển quyền sở hữu đối với vận đơn điện tử.

A. Khó công cộng của vận đơn điện tử

B. Khó bí mật của vận đơn điện tử

C. Chữ kí điện tử

D. Hệ thống Bolero

Câu 9: Các vấn đề chính được đề cập trong các nguồn luật điều chỉnh TMĐT gồm, ngoại trừ:

A. Hiệu lực pháp lý của các thông điệp dữ liệu

B. Yêu cầu về Văn bản

C. Yêu cầu về Chữ kí

D. Vận đơn điện tử

Câu 10: Chỉ ra mệnh đề không đúng.

A. Tại nhiều quốc gia, các bản ghi điện tử đã được chấp nhận là bằng chứng

B. Hiệu lực pháp lý, giá trị hay hiệu lực thi hành của thông tin thường vẫn bị phủ nhận vì nó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu mà không phải bằng giấy

C. Quy tắc bằng chứng tốt nhất hay bằng chứng bổ sung khi áp dụng với thông điệp dữ liệu thì cũng không thay đổi hiệu lực pháp lý và giá trị làm bằng chứng của các thông điệp này

D. Trong trường hợp không có chứng từ gốc, một thông điệp dữ liệu hoặc một bản in từ máy tính có thể được coi là bằng chứng tốt nhất

Câu 11: “Bằng văn bản” theo luật của Úc, được hiểu là, ngoại trừ:

A. Bất kì giấy tờ hoặc chất liệu nào có chữ trên đó

B. Bất kì giấy tờ hoặc chất liêu nào có các kí hiệu, hình ảnh… có ý nghĩa và có thể hiểu được

C. Bất kì đồ vật hoặc chất liệu nào phát ra hình ảnh hoặc chữ viết mà có thể tái tạo lại được

D. Các hình thức khác chữ trên giấy hoặc chất liệu tương tự đều không được chấp nhận

Câu 13: Incoterms 2000 và eUCP 1.0 đều:

A. Có quy định chi tiết và rõ ràng về các chứng từ điện tử 

B. Có quy định và đề cập đến những nội dung cơ bản về chứng từ điện tử

C. Chưa có quy định cụ thể về chứng từ điện tử 

D. Chấp nhận tất cả chứng từ điện tử

Câu 16: Đặc trưng nào không phải của riêng TMĐT?

A. Các bên giao dịch không cần gặp trực tiếp, không cần biết nhau từ trước 

B. Xoá nhoà khái niệm biên giới quốc gia

C. Sự tham gia của cơ quan chứng thực là tất yếu

D. Thông tin thị trường trở thành công cụ cạnh tranh đắc lực

Câu 17: Các mô hình kinh doanh sau đây, mô hình nào không phù hợp với môi trường kinh doanh trên Internet?

A. Marketing liên kết

B. Đấu giá

C. Chuyển phát nhanh

D. Khách hàng tự đặt giá

Câu 19: Cá biệt hoá rộng rãi cho phép công ty có thể:

A. Sản xuất số lượng lớn sản phẩm giống nhau

B. Sản xuất các sản phẩm phù hợp từng nhóm khách hàng

C. Sản xuất số lượng lớn sản phẩm phù hợp từng cá nhân

D. Hiểu được những nhu cầu cụ thể của số đông khách hàng để từ đó tạo ra những sản phẩm thành công

Câu 20: Nhận xét nào không phải là hạn chế của TMĐT?

A. Một số khách hàng thích kiểm tra hàng hoá thực khi mua

B. Tốc độ đường truyền Internet ngày càng nhanh hơn

C. Vấn đề an ninh còn ít được chú ý và đang trong giai đoạn xây dựng

D. Các phần mềm ứng dụng thay đổi thường xuyên

Câu 22: Chỉ ra hạn chế của TMĐT.

A. Khả năng hoạt động liên tục 24/7

B. Liên kết với hệ thống thông tin của nhà cung cấp, nhà phân phối 

C. Yêu cầu về hệ thống phần cứng, phần mềm, nối mạng

D. Mở rộng thị trường

Câu 23: Chỉ ra lợi ích của TMĐT.

A. Khắc phục hạn chế về đường truyền

B. Mọi người có thể giao tiếp dễ dàng hơn

C. Khách hàng mua hàng có thể yên tâm hơn về an ninh TMĐT

D. TMĐT và các công nghệ liên quan ngày càng phát triển mạnh

Câu 24: TMĐT làm giảm chu kì của các hoạt động sau, ngoại trừ:

A. Sự thoả mãn của khách hàng

B. Các chiến lược marketing

C. Vòng đời sản phẩm

D. Thời gian tung sản phẩm ra thị trường

Câu 25: Tại sao TMĐT B2C lại kém hấp dẫn hơn so với B2B?

A. Dễ tiến hành hơn

B. Chi phí đầu tư và thực hiện thấp hơn

C. Số lượng khách hàng lớn hơn

D. Xung đột trong kênh phân phối

Câu 28: Công ty XYZ bán nhiều loại sản phẩm thông qua website của mình, họ đang sử dụng mô hình kinh doanh nào?

A. Marketing liên kết 

B. Đấu giá trực tuyến

C. Bán lẻ trực tuyến

D. Khách hàng tự định giá

Câu 30: Yếu tố nào không phải chức năng của thị trường?

A. Kết nối người mua và người bán

B. Tạo điều kiện để tiến hành giao dịch

C. Đảm bảo lợi nhuận cho người môi giới

D. Cung cấp môi trường để tiến hành các hoạt động kinh doanh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên