Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 239 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Phạm trù đạo đức:

A. Thông báo những nội dung

B. Biểu hiện thái độ của con người

C. Biểu hiện sự đánh giá của con người

D. Thông báo những nội dung, biêíu hiện thái độ và sự đánh giá của con người

Câu 2: Phạm trù đạo đức khác với các phạm trù của khoa học khác về:

A. Biểu hiện thái độ của con người

B. Tính phổ biến

C. Mối liên hệ xác định

D. Mối quan hệ chung

Câu 3: Một trong những đặc điểm của phạm trù đạo đức, khác với phạm trù của các khoa học khác là:

A. Thông báo những nội dung

B. Có tính khái quát

C. Biểu hiện sự đánh giá của con người

D. Có mối liên hệ xác định với nhau theo những qui luật nhất định

Câu 4: Các phạm trù đạo đức khác với phạm trù của những khoa học khác về:

A. Biểu hiện thái độ của con người

B. Có tính phổ biến, biểu hiện thái độ và sự đánh giá của con người

C. Biểu hiện sự đánh giá của con người

D. Biểu hiện thái độ và sự đánh giá của con người

Câu 5: Cặp phạm trù nào sau đây thuộc lĩnh vực đạo đức học:

A. Nội dung và hình thức

B. Nguyên nhân và hậu quả

C. Thiện và ác

D. Vật chất và ý thức

Câu 6: Các cặp phạm trù cơ bản của đạo đức học:

A. Vật chất và ý thức

B. Nghĩa vụ và lương tâm

C. Thiện và ác; Nghĩa vụ và lương tâm; Hạnh phúc và lẽ sống

D. Hạnh phúc và lẽ sống

Câu 7: Bản chất đạo đức y học xã hội chủ nghĩa:

A. Đạo đức người thầy thuốc trước hết phải có đạo đức của một công dân XHCN

B. Hành nghề vì mục đích trong sáng

C. Đạo đức người thầy thuốc trước hết phải có đạo đức của một công dân XHCN; phải có lòng nhân đạo đối với bệnh nhân

D. Đạo đức người thầy thuốc trước hết phải có đạo đức của một công dân XHCN; phải có lòng nhân đạo đối với bệnh nhân và hành nghề vì mục đích trong sáng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên