Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 315 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 2: Căn cứ vào phạm vi địa lý, thị trường ASEAN, EU thuộc thị trường nào:

A. Thị trường địa phương

B. Thị trường toàn quốc

C. Thị trường khu vực

D. Thị trường quốc tế

Câu 3: Các bộ phận cấu thành cơ chế thị trường bao gồm:

A. Cung hàng hóa, cầu hàng hóa, giá cả, người tiêu dùng

B. Cung hàng hóa, cầu hàng hóa, sự cạnh tranh, người tiêu dùng

C. Cung hàng hóa, cầu hàng hóa, người tiêu dùng, nhà cung ứng

D. Cung hàng hóa, cầu hàng hóa, giá cả, sự cạnh tranh

Câu 4: Căn cứ vào số lượng người mua bán, thị trường không bao gồm:

A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

B. Thị trường độc quyền

C. Thị trường cạnh tranh – độc quyền

D. Thị trường hoàn hảo

Câu 5: Phát biểu nào sau đây Sai đối với thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

A. Có nhiều người bán và nhiều người mua

B. Các sản phẩm có khả năng thay thế hoàn toàn

C. Thông tin trên thị trường bất đối xứng

D. Đường cầu của hãng cạnh tranh hoàn hảo là đường nằm ngang song song với trục hoành 

Câu 6: Căn cứ vào mức độ quan tâm đến thị trường của doanh nghiệp, có thể chia thị trường thành:

A. Thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường sức lao động, thị trường trọng điểm 

B. Thị trường dịch vụ, thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường thích hợp, thị trường trọng điểm.

C. Thị trường chung, thị trường sản phẩm, thị trường thích hợp, thị trường trọng điểm

D. Cả A, B, C đều Sai.

Câu 7: Điểm khác nhau cơ bản của thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường cạnh tranh hoàn hảo là:

A. Người bán có thể dễ dàng gia nhập và rời bỏ thị trường

B. Nhiều người bán và nhiều người mua

C. Sản phẩm có sự khác biệt 

D. Người bán toàn quyền định giá trên thị trường

Câu 8: Thị trường nào sau đây đặc trưng cho thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

A. Thị trường xe máy

B. Thị trường nhà hàng

C. Thị trường nông sản

D. Cả B và C đều Đúng

Câu 10: Sản xuất độc quyền có ưu điểm nào đây:

A. Có động cơ sản xuất hàng hoá với mức chi phí thấp

B. Tập trung được vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật và cải tiến công nghệ

C. Mang lại lợi ích cho xã hội

D. Cả A, B, C đều Đúng

Câu 11: Phát biểu nào sau đây Đúng nhất với nội dung quy luật cầu:

A. Giá cả thị trường càng cao thì nhu cầu càng thấp và ngược lại.

B. Giá cả thị trường càng cao thì nhu cầu càng cao và ngược lại.

C. Giá cả thị trường càng cao thì nhu cầu càng thấp.

D. Giá cả thị trường càng cao thì nhu cầu càng cao. 

Câu 13: Đặc trưng nào không phải là đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

A. Có nhiều người bán và người mua

B. Các loại sản phẩm có khả năng thay thế hoàn toàn

C. Đường cầu của hãng cạnh tranh hoàn hảo là đường nằm ngang, song song với trục hoành

D. Có những rào cản hiệu quả khi gia nhập thị trường 

Câu 14: Hai phương pháp tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường:

A. Phương pháp nghiên cứu tại bàn và phương pháp nghiên cứu hệ thống

B. Phương pháp nghiên cứu tại bàn và phương pháp nghiên cứu hiện trường

C. Phương pháp nghiên cứu thăm dò và phương pháp nghiên cứu hệ thống

D. Phương pháp nghiên cứu thăm dò và phương pháp nghiên cứu hiện trường 

Câu 15: Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến độc quyền:

A. Cầu trên thị trường lớn

B. Do quy định của Chính phủ

C. Có bằng phát minh sáng chế

D. Kiểm soát các yếu tố đầu vào 

Câu 17: Căn cứ vào đặc điểm thông tin, nghiên cứu thị trường được chia thành:

A. Nghiên cứu sơ cấp, thứ cấp

B. Nghiên cứu định tính, định lượng

C. Nghiên cứu mô tả, khám phá

D. Cả A, B, C đều Sai

Câu 18: Theo mức độ quan tâm đến thị trường của doanh nghiệp, thị trường nào sau đây không có:

A. Thị trường chung

B. Thị trường sản phẩm

C. Thị trường thích hợp

D. Thị trường cá thể 

Câu 19: Để kinh doanh trên thị trường của các sản phẩm bổ sung, doanh nghiệp cần nắm vững yếu tố nào sau đây:

A. Thời gian thay thế 

B. Sự biến động giá cả sản phẩm có liên quan

C. Tốc độ thay thế

D. Cả A, B, C đều Đúng 

Câu 20: Phương pháp nào tương đối dễ làm, tiến hành nhanh, ít tốn chi phí:

A. Phương pháp nghiên cứu tại bàn

B. Phương pháp nghiên cứu hiện trường

C. Cả A và B đều Đúng

D. Cả A và B đều Sai

Câu 21: Đặc trưng nào sau đây không thuộc thị trường cạnh tranh độc quyền:

A. Nhiều người bán và người mua trên thị trường

B. Các sản phẩm đồng nhất, giống nhau

C. Dễ dàng gia nhập và rời bỏ khỏi thị trường

D. Cả A, B, C đều Sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên