Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 306 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 1: Các yếu tố kinh tế tác động đến việc lưa chọn phương thức thanh toán:

A. Sự hiểu biết của cán bộ XNK về các phương thức thanh toán

B. Phụ thuộc vào khả năng khống chế đối tác trong việc trả tiền hoặc giao hàng

C. Phụ thuộc vào chính sách thanh toán của nước mà đối tác có quan hệ thương mại với DN

D. Cả 3 câu trên

Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của L/C:

A. Độc lập (độc lập với hợp đồng ngoại thương trong thanh toán)

B. Tuân thủ

C. Câu A và B đúng 

D. Câu A và B sai

Câu 4: Thư tín dụng đối ứng có giá trị hiệu lực khi nào?

A. Ngay khi được lập

B. Khi L/C đối ứng với nó đã được mở

C. Sau 21 ngày

D. Cả 3 câu trên

Câu 5: Đàm phán mềm được áp dụng trong trường hợp nào?

A. Mối quan hệ tốt đẹp

B. Mọi lợi thế đều thuộc về đối tác

C. Dù nhượng bộ vẫn không mất đi lợi ích tối thiểu

D. Cả 3 câu trên

Câu 6: Những điều nào sao đây không phải là ưu điểm của kiểu đàm phán:

A. Thuận lợi nhanh chóng

B. Bầu không khí thoải mái,ít căng thẳng, gây cấn

C. Luôn đạt được mục tiêu và lợi ích mong muốn

D. Hợp đồng ngoại thương thường kí kết được

Câu 7: Ưu điểm của đàm phán theo kiểu cứng:

A. Luôn đạt mục tiêu và lợi ích mong muốn

B. Thuận lợi, nhanh chóng

C. Nhanh chóng khi gặp đối tác dùng kiểu mềm

D. Câu a và c đúng

Câu 8: Nhược điểm của phương pháp đàm phán kiểu cứng:

A. Dù ký hợp đồng nhưng nếu đối tác không thực hiện được thì cũng vô nghĩa

B. Nếu gặp phải đối tác cũng dùng kiểu cứng sẽ gây nên không khí căng thẳng và phá vỡ mối quan hệ

C. Ký được những điều khoản bất lợi, khó thực hiện

D. Câu a và b 

Câu 9: Giai đoạn chuẩn bị đàm phán gồm:

A. Chuẩn bị chung cho mọi cuộc đàm phán

B. Chuẩn bị cụ thể trước 1 cuộc đàm phán HĐNT 

C. Cả 2 câu trên đúng

D. Cả 2 câu trên sai 

Câu 10: Trong phương thức tín dụng chứng từ, người cam kết trả tiền cho người bán/người hưởng lợi là:

A. Người mua

B. Người xin mở L/C

C. Ngân hàng mở L/C

D. Ngân hàng thông báo

Câu 14: Incoterms là ... do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích...?

A. Bộ luật – Các bộ luật thương mại quốc tế

B. Bộ quy tắc – Các điều kiện thương mại quốc tế

C. Bộ điều kiện thương mại quốc tế - Các bộ luật thương mại quốc tế

D. Văn bản – Các điều kiện thương mại quốc tế

Câu 15: Năm xuất bản đầu tiên và trình tự các lần sửa đổi của Incoterm?

A. 1933 – 1936, 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010.

B. 1936 – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010.

C. 1938 – 1958, 1967, 1982, 1990, 1995, 2000, 2010.

D. 1940 – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010.

Câu 16: Mục đích của Incoterms là:

A. Làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua.

B. Giúp các bên mua bán tránh những vụ kiện tụng, làm lãng phí thời gian và tiền bạc.

C. Đề cập tới việc chuyển giao sỡ hữu hàng hoá và các quyền khác về tài sản.

D. Câu a, b đều đúng

Câu 17: Incoterms không đề cập tới:

A. Việc chuyển giao sỡ hữu hàng hoá và các quyền khác về tài sản.

B. Hậu quả của sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của sự vi phạm hợp đồng cũng như miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh nhất định.

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai.

Câu 19: ICC là chữ viết tắt của

A. International Chamber ofCommerce

B. International Chamber ofCommercial

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 20: Incoterms là chữ viết tắt của

A. International Company Terms

B. International Commercial Terms

C. International Commerce Terms

D. Cả 3 câu trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên