Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 60 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Ở nước ta hiện nay, pháp luật bảo hộ cho mọi người quyền?

A. Quyền sở hữu tư nhân

B. Quyền thừa kế

C. Cả hai phương án trên

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng nhân dân là?

A. Quyền của mọi công dân. 

B. Chỉ đối với công dân từ 18 tuổi trở lên và từ 21 tuổi trở lên.

C. Chỉ đối với công dân đủ 18 tuổi trở lên và đủ 21 tuổi trở lên

Câu 3: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì?

A. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, mọi người có quyền biểu quyết.

B. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân có quyền biểu quyết.

C. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết

Câu 4: Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai?

A. Các cơ quan nhà nước

B. Toàn thể Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 5: Dự thảo Hiến pháp trước khi được Quốc hội thông qua phải?

A. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

B. Có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

C. Cả hai phương án trên

Câu 6: Quốc hội quyết định việc sửa đổi Hiến pháp khi nào?

A. Có yêu cầu của Chính phủ.

B. Có yêu cầu của Nhân dân.

C. Có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành

Câu 7: Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra?

A. Quốc hội

B. Nhân dân

C. Chính phủ

Câu 8: Trong hoạt động, Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát về những quyết định của mình trước ai?

A. Chịu sự giám sát của Nhân dân

B. Chịu trách nhiệm trước Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 11: Ở nước ta, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi?

A. Quy định của pháp luật

B. Quy định của Hiến pháp

C. Quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng

Câu 12: Ở nước ta, Nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan nào sau đây?

A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân

B. Quốc hội và Chính phủ

C. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Câu 13: Ở nước ta, các cơ quan có chức năng xét xử là?

A. Toà án nhân dân tối cao và các Toà án khác

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

C. Bộ tư pháp và Toà án nhân dân

Câu 14: Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ gì?

A. Xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

B. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo kết quả tới người khiếu nại, tố cáo

C. Cả hai phương án trên

Câu 15: Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp được?

A. Mời tham dự, được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết

B. Mời tham dự khi bàn các vấn đề  có liên quan, được tham gia phát biểu ý kiến

C. Mời tham dự khi bàn các vấn đề có liên quan, được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết

Câu 16: Đất đai là tài sản công, do Nhà nước thống nhất quản lý. Tuy nhiên, Nhà nước công nhận cho tổ chức, cá nhân có quyền gì?

A. Được công nhận quyền sử dụng đất

B. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất

C. Cả hai phương án trên

Câu 19: Bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khoá nào sâu đây soạn thảo và thông qua?

A. Quốc hội khoá 13

B. Quốc hội khoá 12

C. Cả hai phương án trên

Câu 20: Thẩm quyền công bố Hiến pháp thuộc về ai?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Thủ tướng Chính phủ

Câu 22: Đài truyền hình Việt Nam là một cơ quan?

A. Của Chính phủ

B. Thuộc Chính phủ

C. Thuộc Bộ Thông tin và truyền thông

Câu 23: Cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?

A. Toà án nhân dân

B. Viện kiểm sát nhân dân

C. Bộ tư pháp

Câu 24: Cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Uỷ ban nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 25: Cơ quan thực hiện quyền lập pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên