Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 153 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho mọi người có quyền nào sau đây?

A. Có quyền sống

B. Có quyền được sống

C. Có quyền sống và quyền được sống

Câu 2: Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm nào sau đây cho cá nhân?

A. Không thể bị kết án hai lần vì một tội phạm

B. Chỉ bị kết án hai lần vì một tội phạm trong trường hợp đặc biệt

C. Có thể bị kết án hai lần vì một tội phạm

Câu 3: Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

A. Có quyền có việc làm

B. Có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc

C. Cả hai phương án trên

Câu 4: Hiến pháp năm 2013, bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

A. Quyền có nơi ở hợp pháp

B. Quyền xây dựng nhà ở

C. Quyền có nhà ở

Câu 6: Chủ tịch nước hiện nay do ai bầu ra?

A. Nhân dân

B. Quốc hội

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Câu 7: Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra?

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

B. Cử tri

C. Quốc hội

Câu 8: Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước hiện nay là mấy năm?

A. 05 năm.

B. 05 năm, theo nhiệm kỳ của Quốc hội

C. 05 năm, theo nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội

Câu 9: Chức danh Bộ trưởng hiện nay có bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội hay không?

A. Không bắt buộc

B. Bắt buộc

C. Chỉ bắt buộc đối với một số bộ quan trọng của Chính phủ

Câu 11: Hội thẩm được tham gia xét xử ở các trình tự xét xử nào sau đây?

A. Sơ thẩm

B. Phúc thẩm

C. Phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm

Câu 12: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố đối với các vụ án nào sau đây?

A. Án hình sự

B. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, hành chính, lao động….

C. Cả hai phương án trên

Câu 13: Chức danh Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay do ai bổ nhiệm?

A. Quốc hội

B. Toà án nhân dân Tối cao

C. Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Câu 14: Ai có quyền đề nghị Quốc hội sửa đổi Hiến pháp?

A. Đại biểu Quốc hội

B. Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 15: Trong các cơ quan sau đây thì đâu là cơ quan nhà nước?

A. Ban Nội chính trung ương

B. Ban kinh tế trung ương

C. Bộ tài chính

Câu 16: Quyền tư pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?

A. Toà án nhân dân

B. Viện kiểm sát nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 17: Quyền hành pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?

A. Chính phủ

B. Uỷ ban nhân dân các cấp

C. Cả hai phương án trên

Câu 18: Quyền lập pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?

A. Quốc hội

B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

C. Cả hai phương án trên

Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền bầu cử?

A. Tất cả công dân Việt Nam

B. Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên

C. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên

Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

A. Tất cả công dân Việt Nam

B. Tất cả công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên

C. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên.

Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây có nhiệm vụ bảo vệ công lý?

A. Toà án nhân dân

B. Viện kiểm sát nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Câu 24: Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây?

A. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

B. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

C. Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 25: Các chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Cả hai phương án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên