Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 416 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

18 Lần thi

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Chủ tịch nước

B. Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

C. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

A. Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội

B. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

C. Chủ tịch nước

D. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình?

A. Lệnh và pháp lệnh

B. Pháp lệnh và quyết định

C. Lệnh và quyết định

D. Nghị quyết và quyết định

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Công đoàn Việt Nam

D. Hội nông dân Việt Nam

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Tòa án nhân dân tối cao

C. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

D. Chính phủ

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

A. Tổng Thanh tra Chính phủ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tịch Quốc hội

D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, thành phố trực thuộc trung ương chia thành các đơn vị hành chính nào?

A. Quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn

B. Quận, huyện, phường, xã

C. Quận, huyện, thị xã

D. Quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, thì cơ quan nào bầu ra Ủy ban nhân dân?

A. Hội đồng nhân dân cùng cấp

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

D. Hội Nông dân Việt Nam

Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?

A. Hội Nông dân Việt Nam

B. Ủy ban nhân dân

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Hội Nông dân Việt Nam

C. Ủy ban nhân dân

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

A. Chủ tịch Hội đồng dân tộc

B. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

C. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

D. Phó Chủ tịch Quốc hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 18 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên