Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 226 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?

A. Hội nông dân Việt Nam

B. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

A. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

B. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Hội Nông dân Việt Nam

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Hội Nông dân Việt Nam

D. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

A. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

B. Đất liền, hải đảo và vùng biển

C. Đất liền, hải đảo và vùng trời

D. Đất liền và các hải đảo

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?

A. Thị xã, thành phố thuộc tỉnh

B. Xã, phường, thị trấn

C. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

D. Quận, huyện

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?

A. Chính phủ

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nhà nước

C. Nhà nước

D. Quốc hội

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào?

A. Tổng kiểm toán nhà nước

B. Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

D. Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

Câu 11: Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội thực hiện quyền nào?

A. Lập hiến, lập pháp

B. Ban hành pháp lệnh

C. Ban hành nghị định

D. Ban hành thông tư

Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?

A. Quốc hội

B. Bộ Nội vụ

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Bộ Tài chính

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội

Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thành lập đơn vị hành chính nào?

A. Quận, huyện

B. Thị xã

C. Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

D. Xã, phường, thị trấn

Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Bộ Ngoại giao

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Ủy ban tư pháp của Quốc hội

D. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan, cá nhân nào quyết định?

A. Chủ tịch nước

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Quốc hội

D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức, cá nhân nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Công đoàn Việt Nam

D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013 thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

B. Công khai, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

C. Dân chủ, bình đẳng, khách quan và bỏ phiếu kín

D. Phổ thông, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

B. Chủ tịch nước

C. Chủ tịch Quốc hội

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 25: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước?

A. Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương

B. Chủ tịch nước

C. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên