Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 218 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Khi LED 7 đoạn hiển thị chữ E thì:

A. Tất cả 7 LED đều sáng

B. 6 LED sáng, 1 LED tắt

C. 5 LED sáng, 2 LED b và c tắt

D. Cả ba câu đều sai

Câu 2: Mạch chỉnh lưu là mạch:

A. Khuếch đại dòng điện

B. Khuếch đại điện áp

C. Câu a và b đúng

D. Câu a và b sai

Câu 3: BJT có cấu tạo gồm:

A. Một mối nối P-N

B. Hai mối nối P-N

C. Ba mối nối P-N 

D. Bốn mối nối P-N

Câu 4: Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ:

A. Từ C đến E

B. Từ E đến C

C. Câu a và b đều đúng

D. Cả ba câu đều sai

Câu 5: Khi transistor NPN dẫn, đa số electron sẽ đổ:

A. Từ C đến E

B. Từ E đến C

C. Câu a và b đều đúng

D. Cả ba câu đều sai

Câu 6: Điều kiện để transistor NPN dẫn là:

A. VB>VE>VC 

B. VC>VB>VE

C. VC>VE>VB 

D. VE>VB>VC

Câu 7: Điều kiện để transistor NPN dẫn là:

A. VB>VE>VC 

B. VC>VB>VE

C. VC>VE>VB 

D. VE>VB>VC

Câu 11: Khi transistor mắc kiểu CE thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là:

A. Cùng pha

B. Đảo pha

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 12: Khi transistor mắc kiểu CB thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là:

A. Đảo pha

B. Cùng pha

C. Câu a sai, b đúng

D. Câu a đúng, b sai 

Câu 13: Khi transistor mắc kiểu CC thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là:

A. Đảo pha

B. Cùng pha

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 14: Các kiểu ráp cơ bản của BJT là:

A. CE, CB, CC

B. E chung, B chung, C chung

C. D chung, S chung, G chung

D. Chỉ có câu C sai

Câu 17: Khi BJT dẫn bão hòa ta có:

A. UBE lớn 

B. Dòng IC lớn

C. UBE = 0V

D. Chỉ có câu c sai

Câu 18: Khi transistor dẫn điện có dòng:

A.  IC>IB>IE

B. IE>IC>IB

C. IE=IB=IC 

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 19: Tọa độ điểm phân cực Q của BJT là:

A. IB, IC, VBE

B. VGS, ID, VDS

C. IC, ID, VCE

D. IB, IC, VCE

Câu 20: Tọa độ điểm phân cực của BJT:

A. IB tăng, IC tăng, VCE tăng

B. IB tăng, IC tăng, VCE giảm

C. IB giảm, IC giảm, VCE giảm

D. IB giảm, IC tăng VCE giảm

Câu 21: Đường tải tĩnh trên đặc tuyến ngõ ra của BJT là:

A. Quỹ tích của điểm phân cực Q

B. Đường cong

C. Đường tròn

D. Cả ba câu đều sai

Câu 22: Khi transistor làm việc ở vùng khuếch đại tuyến tính ta có:

A. \({I_C} = \beta {I_E}\)

B. \({I_B} = \beta {I_C}\)

C. \({I_C} = \beta {I_B}\)

D. \({I_C} = \frac{{{I_B}}}{\beta }\)

Câu 23: Khi BJT dẫn điện thì:

A. Mối nối P-N giữa B và E được phân cực thuận

B. Mối nối P-N giữa B và C được phân cực nghịch

C. Câu a và b đều đúng 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 24: Mạch tương đương dùng tham số hydrid của BJT có:

A. hie là tổng trở vào

B. hfe là hệ số khuếch đại dòng

C. hre là tổng trở ra

D. Chỉ có câu c sai

Câu 25: JFET là linh kiện có ba chân:

A. B, C, E 

B. D, S, G

C. A, K, G

D. E, B1, B2

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên