Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 247 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 2: Khi xử lý khí thải bằng phương pháp đốt thì thành phần và tính chất của khí thải có ảnh hưởng gì đến thiết bị:

A. Thành phần làm ảnh hưởng đốt 

B. Tính chất ảnh hưởng đến quá trình đốt 

C. Cả tính phần và tính chất đều ảnh hưởng đến quá trình

D. Phương pháp đốt không bị ảnh hưởng bởi thành phần và tính chất

Câu 3: Tính lượng oxy cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1kg benzen:

A. 3.1 kg O2 

B. 2.6 kg O2 

C. 1.8 kg O2 

D. 4.2 kg O2

Câu 5: Xử lý khí bằng phương pháp thiêu đốt có buồng đốt thì thời gian lưu phụ thuộc vào các yếu tố:

A. Lưu lượng khí thải 

B. Kích thước buồng đốt

C. Sự cung cấp oxy 

D. Nhiệt độ của khí thải đạt giá trị quy định

Câu 6: Các thông số quyết định cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn. Chọn câu sai:

A. Nhiệt độ 

B. Kích thước buồng đốt 

C. Thời gian lưu 

D. Nồng độ chất ô nhiễm

Câu 7: Sản phẩm của phương pháp đốt hòan toàn là:

A. CO2, H2O

B. N2, CO

C. CnH2n 

D. Sản phẩm khác

Câu 10: Đối với dòng khí ô nhiễm có nồng độ rất loãng lựa chọn phương pháp đốt tối ưu:

A. Đốt có xúc tác 

B. Đốt trực tiếp

C. Thiêu nhiệt

D. Kết hợp thiêu nhiệt và đốt có xúc tác

Câu 14: Những chất xúc tác được sử dụng hiệu quả trong quá trình oxy hoá xúc tác:

A.  Pt, Pd và hợp kim của chúng,các oxit kim loại: Co3O4, CuO, MnO 

B. Nhôm, kẽm

C. Fe, Cr 

D. Cl2, Sn

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng về Các điện tích:

A. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi chúng có thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc không gây xáo trộn bên trong vật

B. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng không thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc gây xáo trộn bên trong vật

C. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng không thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc không gây xáo trộn bên trong vật

D. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng có thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc xáo trộn bên trong vật

Câu 16: Khi tăng áp suất trong thiết bị lọc bụi có thể cho phép thiết bị làm việc với:

A. Cường độ điện trường cao

B. Cường độ điện trường thấp

C. Không có cường độ điện trường

D. Cường độ điện trường tối ưu

Câu 17: Cường độ điện trường phụ thuộc vào:

A. Thế hiệu cấp cho điện cực quầng sáng 

B. Thế hiệu cấp cho điện cực lắng 

C. Điện tích của hạt bụi 

D. Tốc độ chuyển động của hạt bụi 

Câu 18: Vận tốc chuyển động về cực lắng của hạt bụi có kích thước lớn hơn 1 Micromét:

A. Tỷ lệ thuận với kích thước của chúng và bình phương cường độ điện trường

B. Không tỷ lệ thuận với kích thước 

C. Tỷ lệ thuận với kích thước 

D. Tỷ lệ thuận với bình phương cường độ điện trường

Câu 19: Chọn câu đúng về Những thiết bị lọc bụi điện:

A. Những thiết bị lọc bụi điện hai vùng được áp dụng để làm sạch dòng không khí có nồng độ bụi mạnh 

B. Những thiết bị lọc bụi điện hai vùng được áp dụng để làm sạch dòng không khí có nồng độ bụi yếu 

C. Khi tăng nhiệt độ khí thể hiện ở điện cực quầng sáng sẽ tăng 

D. Khi đặt các sứ cách điện trong hộp riêng của thiết bị sẽ không cải thiện được điều kiện làm việc của chúng 

Câu 20: Chọn câu đúng về Thiết bị lọc bụi điện 1 vùng:

A. Thiết bị lọc bụi điện 1 vùng thì vùng nạp điện tích và vùng lắng cùng trong không gian của thiết bị

B. Thiết bị lọc bụi điện 1 vùng thì vùng nạp điện tích và vùng lắng không cùng trong không gian của thiết bị

C. Thiết bị lọc bụi điện 1 vùng và thiết bị lọc bụi điện 2 vùng có cách bố trí vùng nạp điện tích và vùng lắng không giống nhau

D. Thiết bị lọc bụi 2 vùng có vùng nạp điện tích và vùng lắng trong cùng không gian của thiết bị

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên