Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 243 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Bộ khuếch đại thuật toán có:

A. Hai ngõ vào và một ngõ ra

B. Một ngõ vào cửa thuận và một ngõ vào cửa đảo

C. Một ngõ vào P và một ngõ vào N

D. Tất cả đều đúng

Câu 2:  Điện áp ra của bộ khuếch đại thuật toán là:

A. Ur = K0UP

B. Ur = -K0UN

C. Ur = K0Ud

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có tính chất là:

A. Hệ số khuếch đại điện áp lớn

B. Hệ số khuếch đại dòng điện lớn

C. Điện trở ra lớn

D. Tất cả đều sai

Câu 4: VCO là mạch tạo dao động điều khiển tần số dao động bằng điện áp:

A. Đúng

B. Sai

C. Không xác định được tùy thuộc vào ứng dụng

D. Không chính xác

Câu 5: Hệ số khuếch đại đồng pha của bộ khuếch đại thuật toán là:

A. Kcm= ∆Ur/∆Uv

B. Kcm= ∆Ur/∆Ucm

C. Kcm= ∆Ucm/∆Uv 

D. Kcm= ∆Ucm/∆U

Câu 7: Để thực hiện điều chế thì tần số của tải tin:

A. Rất nhỏ hơn tần số của tin tức

B. Rất lớn hơn tần số của tin tức

C. Có thể chọn tuỳ ý

D. Bằng tần số của tin tức

Câu 8: Bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có:

A. UP=UN 

B. ZV=0 

C. Zr=∞ 

D. Cả A và C đều đúng

Câu 9: Điện áp vào lệch không của bộ khuếch đại thuật toán là:

A. Ur=UP-UN khi UV=0

B. Ur=UP-UN khi Ud=0 

C. U0=UP-UN khi Ud=0 

D. U0=UP-UN khi Ur=0

Câu 12: Một bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có hệ số khuếch đại K0=∞:

A. Chưa xác định còn tùy thuộc vào mạch

B. Sai

C. Đúng

D. Không xác định được

Câu 13: Một bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có Zv=∞:

A. Sai

B. Chưa xác định còn tùy thuộc vào mạch

C. Đúng

D. Không xác định được

Câu 14: Một bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng có Zr=0:

A. Không xác định được mà là rất nhỏ

B. Chưa xác định còn tùy thuộc vào mạch

C. Đúng

D. Sai

Câu 15: Đặc tuyến truyền đạt tĩnh của bộ so sánh dùng bộ khuếch đại thuật toán là:

A. vP - vN < 0 ⇒ vout = vRL: điện áp ra ứng với mức thấp

B. vP + vN > 0 ⇒ vout = vRH: điện áp ra ứng với mức cao

C. vP - vN > 0 ⇒ vout = vRH : điện áp ra ứng với mức cao

D. Cả A và C đều đúng

Câu 16: Vòng khóa pha có nhiệm vụ là:

A. Phát hiện những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra

B. Phát hiện và điều chỉnh những sai số nhỏ về điện áp giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

C. Phát hiện và điều chỉnh những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra

D. Điều chỉnh những sai số nhỏ về tần số giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra

Câu 17: Điều chế là quá trình:

A. Ghi tin tức vào 1 dao động cao tần nhờ biến đổi một thông số nào đó

B. Thay đổi biên độ của sóng mang

C. Thay đổi tần số của sóng mang

D. Thay đổi biên độ và tần số của sóng mang

Câu 18: Điều biên là quá trình:

A. Làm cho tần số sóng mang biến đổi theo tín hiệu điều chế

B. Làm cho biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu điều chế

C. Làm cho biên độ sóng mang biến đổi theo dao động cao tần

D. Tất cả đều sai

Câu 19: Tín hiệu điều tần có:

A. Dải tần rộng hơn tín hiệu điều biên

B. Dải tần hẹp hơn tín hiệu điều biên

C. Dải tần giống tín hiệu điều biên

D. Không so sánh được

Câu 20: Điều tần là quá trình:

A. Làm cho tần số sóng mang biến đổi theo tín hiệu điều chế

B. Làm cho biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu điều chế

C. Làm cho tần số tín hiệu điều chế biến đổi theo sóng mang

D. Làm cho tần số tín hiệu điều chế biến đổi theo sóng cao tần

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên