Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 322 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Tín hiệu điều tần có ưu điểm hơn tín hiệu điều biên là:

A. Đơn giản

B. Không thay đổi biên độ

C. Có tần số cao

D. Hạn chế nhiễu tốt

Câu 2: Điều chế là:

A. Để thay đổi tần số tín hiệu

B. Để truyền tín hiệu đi xa

C. Để dễ truyền tín hiệu

D. Để hạn chế nhiễu

Câu 3: Mạch điều chế biên độ có ưu điểm hơn mạch điều chế tần số là:

A. Hoạt động ổn định hơn

B. Hệ số khuếch đại lớn hơn

C. Hạn chế nhiễu tốt hơn

D. Tất cả điều sai

Câu 4: Tách sóng là:

A. Quá trình tìm lại tín hiệu điều chế

B. Quá trình tách tín hiệu tần số cao ra khỏi tần số thấp

C. Quá trình khôi phục lại tín hiệu

D. Cả A và C

Câu 5: Trộn tần là:

A. Lấy hiệu tần số.

B. Quá trình tác động lên hai tín hiệu sao cho trên đầu ra của bộ trộn nhận được tín hiệu tổng hoặc hiệu của hai tín hiệu đó

C. Thay đổi tần số tín hiệu vào

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Trộn tần được dùng:

A. Trong máy thu đổi tần

B. Làm mạch vào

C. Để lọc tần số

D. Để lấy tần số âm tần

Câu 8: Điều kiện để mạch tồn tại dao động là:

A. K.β=1 và ψk+ψβ=2nπ 

B. K.β>1 và ψk+ψβ>2nπ

C. K.β<1 và ψk+ψβ<2nπ 

D. K.β>1 và ψk+ψβ=2nπ

Câu 9: Ổn định biên độ điện áp dao động bằng cách:

A. Dùng mạch hồi tiếp phi tuyến hoặc dùng phần tử hiệu chỉnh

B. Chọn trị số nguồn nuôi thích hợp

C. Dịch chuyển điểm làm việc trên đặc tuyến phi tuyến của phần tử tích cực

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Mạch dao động có thể mắc theo kiểu sau:

A. Mạch dao động đổi tần

B. Mạch dao động ba điểm điện cảm

C. Mạch dao động ba điểm điện dung

D. Mạch dao động ghép biến áp

Câu 11: Mạch dao động ba điểm điện cảm là:

A. Có ba phần tử tạo dao động

B. Có ba cuộn cảm

C. Có transistor nối với ba cuộn cảm

D. Có ba cực của transistor nối với cuộn cảm

Câu 12: Tần số dao động của mạch dao động ba điểm điện dung là:

A. \(\mathop f\nolimits_{dd} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {\frac{{\mathop C\nolimits_1 \mathop C\nolimits_2 }}{{\mathop C\nolimits_1 + \mathop C\nolimits_2 }}} }}\)

B. \(\mathop f\nolimits_{dd} = \frac{1}{{2\sqrt {L\frac{{\mathop C\nolimits_1 \mathop C\nolimits_2 }}{{\mathop C\nolimits_1 + \mathop C\nolimits_2 }}} }}\)

C. \(\mathop f\nolimits_{dd} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {L\frac{{\mathop C\nolimits_1 + \mathop C\nolimits_2 }}{{\mathop C\nolimits_1 \mathop C\nolimits_2 }}} }}\)

D. \(\mathop f\nolimits_{dd} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {L\frac{{\mathop C\nolimits_1 \mathop C\nolimits_2 }}{{\mathop C\nolimits_1 + \mathop C\nolimits_2 }}} }}\)

Câu 13: Mạch cộng đảo là mạch mà các tín hiệu cần cộng đưa vào cửa đảo:

A. Chưa xác định còn tùy thuộc điện áp ra

B. Sai

C. Đúng

D. Không xác định được còn tùy theo cách mắc mạch

Câu 14: Mạch cộng thuận là mạch mà các tín hiệu cần cộng đưa vào cửa thuận:

A. Chưa xác định còn tùy thuộc số điện áp vào

B. Sai 

C. Không xác định được còn tùy theo điện trở hồi tiếp

D. Đúng 

Câu 15: Mạch lọc tích cực là mạch lọc có chứa phần tử tích cực (khuếch đại) như tranzito hoặc IC:

A. Đúng

B. Sai

C. Không xác định được còn tùy theo mạch

D. Chưa chính xác vì chỉ có tranzito

Câu 17: Mạch lọc thông thấp lấy tín hiệu ra ở vùng tần số:

A. Thấp hơn tần số cắt 

B. Cao hơn tần sô cắt

C. Cả giải tần

D. Giữa hai tần số cắt

Câu 18: Mạch lọc thông cao lấy tín hiệu ra ở vùng tần số:

A. Cả giải tần

B. Cao hơn tần sô cắt

C. Thấp hơn tần số cắt

D. Giữa hai tần số cắt

Câu 19: Vòng khóa pha là một mạch:

A. Điều khiển tuyến tính

B. Điều khiển phi tuyến

C. Điều khiển biên độ

D. Điều khiển tần số

Câu 20: Điện áp ra của bộ khuếch đại thuật toán tỷ lệ với:

A. Điện áp vào của đảo

B. Hiệu điện áp vào các cửa

C. Tổng điện áp vào các cửa

D. Điện áp vào cửa không đảo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên