Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 209 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Dòng collector của BJT luôn luôn . . . .

A. Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT

B. Nhỏ hơn so với dòng base

C. Bằng dòng emitter

D. Bằng dòng emitter trừ dòng base

Câu 2: Trong hoạt động thông thường của transistor NPN, phần lớn điện tử di chuyển vào cực emitter

A. Ra khỏi transistor thông qua cực collector

B. Sẽ được hấp thụ bởi transistor

C. Ra khỏi transistor thông qua cực base

D. Không phải các trường hợp trên

Câu 7: Ba thông số quan trọng của BJT là beta, công suất tiêu tán lớn nhất, và . . . . . . . .

A. rho nhỏ nhất

B. pi nhỏ nhất

C. dòng collector nhỏ nhất

D. dòng giử nhỏ

Câu 8: Khi mạch khuyếch đại bằng BJT được phân cực đúng để hoạt động ở chế độ A, thì:

A. Tiếp giáp base - emitter được phân cực thuận và tiếp giáp base - collector được phân cực ngược; ngược và tiếp giáp base - collector được phân cực thuận

B. Tiếp giáp base - emitter được phân cực ngược và tiếp giáp base - collector được phân cực ngược

C. Tiếp giáp base - emitter được phân cực thuận và tiếp giáp base - collector được phân cực thuận;

D. Tiếp giáp base - emitter được phân cực 

Câu 9: Để mạch khuyếch đại hoạt động ở chế độ A, thì tiếp giáp base - collector của BJT cần phải........

A. Hở mạch

B. Kín mạch;

C. Được phân cực thuận

D. Được phân cực ngược

Câu 11: Trở kháng vào của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . .

A.  1k

B. Tỷ lệ nghịch với beta

C. Tỷ lệ thuận với beta

D. Không phải các trường hợp trên

Câu 12: Trở kháng ra của mạch khuyếch đại phân cực base sẽ bằng . . . . . . . . 

A. Rc

B. Tỷ lệ nghịch với beta

C. Tỷ lệ thuận với beta

D. 1k

Câu 15:  Trở kháng vào của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . 

A. Đồng hồ đo điện trở 

B. Đồng hồ đo trở kháng

C. Máy vẽ đặc tuyến

D. Điện thế kế mắc nối tiếp với máy tạo sóng

Câu 16:  Trở kháng ra của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . . 

A. Đồng hồ đo điện trở

B. Đồng hồ đo trở kháng

C. Máy vẽ đặc tuyến

D. Điện thế kế đặt vào vị trí của điện trở tải

Câu 17: Họ đặc tuyến ra của BJT là đồ thị của . . . . . . 

A. Dòng base theo điện áp collector - emitter

B. Dòng collector theo điện áp base - emitter

C. Dòng collector theo điện áp base - emitter

D. Dòng emitter theo điện áp base - emitter

Câu 18: Khi kiểm tra một BJT tốt bằng đồng hồ đo điện trở, thì BJT sẽ biểu hiện . . . . . . 

A. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận - nghịch cao trên cả hai tiếp giáp

B. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận - nghịch cao trên tiếp giáp collector - base

C. Sẽ biểu hiện tỷ số điện trở thuận - nghịch cao trên tiếp giáp emitter - base

D. Không phải các ý trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật điện có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên