Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật an toàn lao động - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật an toàn lao động - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 277 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật an toàn lao động - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Các biện pháp bảo đảm an toàn cho máy móc gồm có:

A. Thiết bị che chắn

B. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa

C. Tín hiệu, báo hiệu

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 2: Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa bao gồm:

A. Hệ thống có thể tự động phục hồi lại

B. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng tay

C. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 3: Tác động của dòng điện đối với cơ thể người bao gồm những tác động:

A. Nhiệt của dòng điện

B. Điện phân của dòng điện

C. Sinh học của dòng điện

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 4: Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện là vấn đề nào sau đây:

A. Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện

B. Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất

C. Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 5: Các biện pháp chủ động đề phòng tai nạn do điện gây ra là:

A.  Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị

B. Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện

C. Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly. Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 6: Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện là:

A. Thực hiện nối dây trung tính bảo vệ. Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế,…

B. Sử dụng máy cắt điện an toàn, thiết bị chống rò điện (máy cắt vi sai)

C. Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động

D. a và b đúng

Câu 7: Để nối đất bảo vệ thiết bị ta dùng biện pháp nào sau đây:

A. Nối đất làm việc

B. Nối đất an toàn (nối đất bảo vệ)

C. Nối đất chống sét

D. Cả ba loại trên đều đúng

Câu 8: Khi nối đất nên tận dụng các kết cấu có vật liệu dẫn điện có sẵn trong đất như:

A. Móng bê-tông cốt thép

B. Ống nước hoặc dẫn các chất lỏng

C. Ống dẫn bằng vật liệu composit

D. a và b đúng

Câu 9: Chất lượng của trang bị nối đất có thể bị giảm do ảnh hưởng của các yếu tố nào đây:

A. Độ ẩm

B. Tác động cơ học

C. Ăn mòn do hóa chất

D. Cả ba loại trên đều đúng

Câu 10: Điện cao áp được quy ước là:

A. Từ 600V trở lên

B. Từ 1000V trở lên

C. Trên 1000V

D. Từ 3000V trở lên

Câu 11: Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:

A. Người cấp phiếu

B. Người cho phép

C.  Người lãnh đạo công việc

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là:

A. Người lãnh đạo công việc

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Câu 13: Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:

A. Người lãnh đạo công việc

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Câu 14: Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:

A. Người giám sát an toàn điện

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Câu 15: Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng:

A. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.

B. Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.

C. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 17: Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng là:

A. Làm việc có cắt điện một phần

B. Làm việc có cắt điện hoàn toàn

C. Làm việc có điện

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 18: Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì:

A. Là trang bị mà nhân viên đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho chính mình.

B. Là trang bị mà đơn vi ̣công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho đơn vị công tác.

C. Là các trang thiết bị kỹ thuật an toàn

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 19: Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều phải:

A. Thực hiện theo phiếu công tác

B. Thực hiện theo lệnh công tác

C. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác

D. Thực hiện theo phiếu công tác và lệnh công tác

Câu 20: Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:

A. Chưa được kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

B. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

C. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan

D. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

Câu 21: Để đảm bảo an toàn, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền:

A. Không chấp hành

B. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh vẫn phải chấp hành, sau đó được quyền báo cáo với cấp trên

C. Không chấp hành và báo cáo với cấp trên

D. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trên

Câu 23: Để đảm bảo an toàn điện, người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải:

A. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc

B. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp

C. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp

D. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành

Câu 24: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:

A. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụ

B. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạn

C. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hành

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 25: Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp là:

A. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn

B. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Câu 26: Để đảm bảo an toàn; Bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải:

A. Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn đã đề ra

B. Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu

C. Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn và được cán bộ an toàn chấp thuận

D. Cả a, b và c

Câu 27: Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:

A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên

B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên

C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 28: Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt vùng nguy hiểm:

A. Thu hẹp chúng, cách ly và vô hiệu hóa

B. Các định được vùng nguy hiểm

C. Quan tâm thường xuyên đến sự nguy hiểm

D. Cả a,b và c đều đúng

Câu 29: Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình thiết kế máy thường là:

A. Máy móc, thiết bị không phù hợp với tầm vóc và thể lực của người điều khiển

B. Vật liệu chế tạo không đúng với vật liệu mà trong bản thiết kế đã tính toán

C. Phương pháp chế tạo không đúng

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 30: Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc không tốt thường là:

A. Có khả năng tạo ra ứng suất quá lớn sẽ là nguyên nhân trực tiếp giảm độ chính xác của máy

B. Gây ra rung động sẽ dẫn đến làm nứt hoặc biến dạng các chi tiết máy

C. Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy trong quá trình sử dụng không tốt

D. a và b đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật an toàn lao động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật an toàn lao động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên