Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Ký sinh trùng - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Ký sinh trùng - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 238 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Ký sinh trùng - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong chu kỳ sinh thái của ký sinh trùng sốt rét thì muỗi Anopheles cái là:

A. Vật chủ phụ

B. Vật chủ trung gian truyền bệnh

C. Môi giới truyền bệnh

D. Vật chủ chính và là vật chủ trung gian truyền bệnh

Câu 4: Trong chu kỳ sinh thái của P. falciparum không có giai đoạn nào sau đây:

A. Chu kỳ hữu tính ở muỗi

B. Chu kì ngoại hồng cầu tiên phát

C. Chu kỳ ngoại hồng cầu thứ phát

D. Chu kỳ vô tính trong hồng cầu

Câu 5: Trong chu kỳ sinh thái của P.vivax không có giai đoạn nào sau đây:

A. Chu kì ngoại hồng cầu tiên phát

B. Chu kỳ ngoại hồng cầu thứ phát

C. Chu kỳ vô tính trong hồng cầu

D. Chu kì hồng cầu tiên phát

Câu 7: Thời gian hoàn thành chu kỳ vô tính trong hồng cầu của P. falciparum:

A. 24 giờ

B. 24 giờ - 36 giờ

C. 24 giờ - 48 giờ

D. 48 giờ

Câu 9: P.vivax ký sinh vào loại hồng cầu nào sau đây:

A. Non

B. Trẻ 

C. Già

D. Trưởng thành

Câu 10: P.falciparum ký sinh vào loại hồng cầu nào dưới đây:

A. Non

B. Trẻ 

C. Già 

D. Có thể ký sinh cả 3 loại hồng cầu trên

Câu 12: Hình thể của P.virax trong máu ngoại vi có các đặc điểm sau ngoại trừ:

A. Có thể gặp cả 3 thể: Tư dưỡng, phân chia, giao bào ở máu ngoại vi

B. Hồng cầu bị ký sinh trùng trương to, méo mó

C. Có thể có thể tư dưỡng dạng Amip

D. Giao bào hình liềm

Câu 13: Hình thể của P. falciparum trong máu ngoại vi có các đặc điểm sau ngoại trừ:

A. Có thể gặp trong mọi loại hồng cầu

B. Hiếm thấy thể phân chia trong máu ngoại vi

C. Hồng cầu bị ký sinh có hạt Maurer

D. Giao bào hình cầu

Câu 16: Tại điểm X nọ ở Alưới, xét nghiệm máu bệnh nhân mới có cơn sốt đầu tiên, sẽ thấy:

A. Thể tư dưỡng non 

B. Thể phân chia

C. Thể giao bào

D. Thể tư dưỡng và thể giao bào

Câu 17: Khi được truyền máu có thể giao bào của P.falciparum, người nhận máu sẽ bị:

A. Sốt rét cơn 

B. Sốt rét có biến chứng

C.  Sốt rét tái phát

D. Không bị sốt rét

Câu 18: Giao bào có đặc điểm sau:

A. Sống ngoài hồng cầu

B. Tác nhân gây nhiễm cho muỗi

C. Xuất hiện trong máu ngoại vi cùng lúc với có cơn sốt

D. Gây dịch trong thiên nhiên

Câu 19: Cơn sốt đầu tiên xuất hiện sau khi:

A. Giai đoạn phát triển ở gan chấm dứt 

B. Giai đoạn sinh sản trong hồng cầu bắt đầu

C. Sau nhiều chu kỳ vô tính trong hồng cầu

D. Khi mật độ ký sinh trùng trong máu đạt tới ngưỡng gây sốt

Câu 20: Chu trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét ở muỗi tuỳ thuộc chủ yếu vào vào:

A. Số lượng giao bào muỗi hút vào dạ dày

B. Loài muỗi Anopheles

C. Nhiệt độ của môi trường bên ngoài

D. Độ ẩm của không khí

Câu 21: Thoa trùng trong bệnh sốt rét có đặc điểm:

A. Được tiêm vào người khi muỗi bị nhiễm đốt 

B. Có thể truyền trực tiếp từ máu người bị nhiễm sốt rét 

C. Là nguyên nhân chính của sốt rét do truyền máu 

D. Bị tiêu diệt bởi thuốc Chloroquin

Câu 22: Thể tư dưỡng của KSTSR của người có đặc điểm ngoại trừ:

A. Gây nhiễm cho muỗi 

B. Phát triễn thành thể phân chia

C. Thường có không bào

D. Luôn luôn phá huỷ hồng cầu của ký chủ

Câu 23: Làm phết máu để tìm KSTSR:

A. Tốt nhất là lấy máu vào ban đêm 

B. Nhuộm bằng thuốc nhuộm Giemsa 

C. Giọt dày có ít khả năng tìm thấy KSTSR hơn giọt mỏng 

D. Nhuộm màu Giemsa với pH=7,3 là tốt nhất

Câu 24: Bệnh sốt rét do P.vivax trong vùng dịch tể có thể gây ra ngoại trừ:

A. Sốt rét thể não 

B. Lách to 

C. Sẩy thai 

D. Sự suy yếu kéo dài 

Câu 25: Khi bị nhiễm thể tư dưỡng của P.vivax do truyền máu bệnh nhân có thể mắc: 

A. Sốt rét ác tính 

B. Sốt rét cơn có tái phát xa

C. Không bị bệnh. 

D. Sốt rét cơn có giaia đoạn ủ bệnh ngắn

Câu 26: Thể tư dưỡng của P.falciparum có đặc điểm sau ngoại trừ:

A. Thường có hình nhẫn gồm có nhân, nguyên sinh chất và khoảng không bào

B. Có hạt Schuffner 

C. Có thể gặp 2 hay nhiều thể cùng ký sinh trong một hồng cầu 

D. Là thể gây sốt

Câu 27: Bệnh sốt rét do P.falciparum có các đặc điểm sau:

A. Có từ 0,2-2% hồng cầu bị ký sinh 

B. Không gây bệnh sốt rét tái phát 

C. Sốt rét nhẹ

D. Sốt rét nặng hoặc ác tính và kháng thuốc

Câu 28: Thể tư dưởng của ký sinh trùng sốt rét của người có các đặc điểm sau:

A. Hiếm khi phát triển thành thể phân chia 

B. Thường có dạng amip

C. Chỉ có một thể tư dưỡng trong 1 hồng cầu

D. Thường có một thể tư dưỡng trong 1 hồng cầu

Câu 29: Thể phân chia trong hồng cầu của KSTSR có các đặc điểm sau:

A. Tất cả phát triển thành thể giao bào

B. Phá vỡ hồng cầu giải phóng mãnh trùng

C. Là thể gây nhiễm cho muỗi 

D. Tồn tại trong máu lâu gây sốt rét tái phát xa

Câu 30: Bệnh sốt rét do P. vivax có các đặc điểm sau:

A. Thường gây sốt rét nhẹ và thường

B. Thường gây sốt rét nặng

C. Đề kháng với Chloroquin

D. Bệnh thường gây sốt rét ác tính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Ký sinh trùng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Ký sinh trùng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên