Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 289 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Chọn phương án không phải là chính sách hỗ trợ chiến lược định hướng vào xuất khẩu:

A. Bảo vệ các ngành sản xuất non trẻ bằng thuế quan hoặc quota

B. Áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt có lợi cho xuất khẩu

C. Khuyến khích đầu tư nước ngoài; lập các khu mậu dịch tự do; hiện đại hoá kết cấu hạ tầng

D. Khuyến khích phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm; giữ giá lao động thấp

Câu 2: Chọn phương án không phải là giải pháp xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển:

A. Cải cách khu vực kinh tế nhà nước

B. Điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư

C. Hỗ trợ người nghèo

D. Tăng trưởng kinh tế nhanh

Câu 3: Chọn phương án không phải là lý do cần phải sử dụng công nghệ nhiều tầng, kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại:

A. nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế

B. phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm của mỗi tầng công nghệ

C. phù hợp trình độ người lao động

D. phù hợp với điều kiện của nền kinh tế

Câu 4: Chọn phương án không phải là lý do cần xác định đúng đắn phương hướng phát triển khoa học-công nghệ:

A. Chỉ cần phát triển một số lĩnh vực

B. Các nguồn lực có hạn

C. Tác động lan tỏa của các lĩnh vực khoa học then chốt

D. Tập trung được các nguồn lực để phát triển các lĩnh vực quan trọng

Câu 5: Chọn phương án không phải là nguyên nhân nghèo đói ở các nước đang phát triển:

A. Chính sách phân phối của nhà nước

B. Người lao động không có điều kiện thụ hưởng dịch vụ giáo dục-đào tạo

C. Sự thiếu hụt các nguồn lực

D. Tác động của cơ chế thị trường

Câu 6: Chọn phương án không phải là nguyên nhân nghèo đói ở các nước đang phát triển:

A. Tỷ lệ nghèo đói cao

B. Nền kinh tế tăng trưởng chậm

C. Phân phối thu nhập không công bằng

D. Y tế, giáo dục chậm phát triển

Câu 7: Chọn phương án không phải là nhược điểm của chiến lược thay thế nhập khẩu:

A. Nền kinh tế bị phụ thuộc bên ngoài

B. Các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách bảo hộ mậu dịch

C. Các quan hệ ngược xuôi trong nền kinh tế bị ngăn cản

D. Nền kinh tế trì trệ, kém hiệu quả

Câu 8: Chọn phương án không phải là nhược điểm của công nghệ hiện đại:

A. tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

B. cần nhiều vốn

C. khả năng tạo việc làm thấp

D. không phù hợp với trình độ người lao động

Câu 9: Chọn phương án không phải là nhược điểm của công nghệ truyền thống:

A. khả năng tạo việc làm thấp

B. năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp

C. sức cạnh tranh kém

D. tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Câu 10: Chọn phương án không phải là nội dung của chiến lược thay thế nhập khẩu:

A. Đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng có tiềm năng, lợi thế

B. Khi sản xuất trong nước phát triển, từng bước dỡ bỏ các hàng rào bảo hộ, đẩy mạnh xuất khẩu

C. Thay thế hàng tiêu dùng, hàng chế tạo phức tạp nhập khẩu bằng hàng hoá sản xuất trong nước

D. Thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch bằng thuế quan hoặc quota

Câu 11: Chọn phương án không phải là ưu điểm của chiến lược định hướng vào xuất khẩu:

A. Phù hợp với trình độ non trẻ của các doanh nghiệp trong nước

B. Khắc phục được các nhược điểm của nền kinh tế

C. Khai thác được những tiềm năng vốn có

D. Tận dụng được các lợi thế do thương mại quốc tế đem lại

Câu 12: Chọn phương án không phải là ưu điểm của chiến lược thay thế nhập khẩu:

A. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

B. Hạn chế sản xuất và tiêu dùng những hàng hoá chính phủ không mong muốn

C. Phù hợp với trình độ của các doanh nghiệp của các nước đang phát triển

D. Tạo nguồn thu cho ngân sách; xây dựng nền kinh tế đa ngành; mở rộng thị trường nội địa

Câu 13: Chọn phương án không phải là ưu điểm của công nghệ hiện đại:

A. tạo nhiều việc làm

B. năng suất, chất lượng và hiệu quả cao

C. sức cạnh tranh mạnh

D. tiết kiệm tài nguyên

Câu 14: Chọn phương án không phải là ưu điểm của công nghệ truyền thống:

A. chất lượng sản phẩm cao

B. phù hợp trình độ người lao động

C. phù hợp với điều kiện đất đai, tài nguyên hiện có

D. tạo nhiều việc làm

Câu 15: Chọn phương án không phải vai trò của cơ cấu kinh tế tiến bộ đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế:

A. Ổn định tiền tệ, giá cả

B. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực

C. Là điều kiện để tăng trưởng, phát triển kinh tế

D. Tạo ra sự hài hoà, cân đối giữa các bộ phận trong nền kinh tế

Câu 16: Chọn phương án không thuộc quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường:

A. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ

B. Động lực của tăng trưởng kinh tế

C. Nâng cao thu nhập cho người dân

D. Phân hóa giàu nghèo

Câu 17: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tùy thuộc vào các nhân tố:

A. điều kiện tự nhiên; các nguồn lực; điều kiện thị trường; mức độ hội nhập kinh tế quốc tế; chính sách nhà nước

B. các nguồn lực; chính sách nhà nước; quyết tâm của các nhà đầu tư; sự sẵn sàng của dân chúng

C. điều kiện tự nhiên; cơ sở vật chất; trình độ phát triển nguồn nhân lực; chính sách nhà nước

D. mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của dân chúng

Câu 18: Cơ cấu kinh tế nào sau đây chia nền kinh tế thành kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân:

A. Cơ cấu thành phần kinh tế

B. Cơ cấu khu vực thể chế

C. Cơ cấu vùng kinh tế

D. Cơ cấu ngành kinh tế

Câu 19: Cơ cấu ngành kinh tế bao gồm các các ngành dịch vụ là:

A. Khu vực I

B. Khu vực II

C. Khu vực III

D. Khu vực IV

Câu 20: Cơ cấu ngành kinh tế bao gồm các ngành công nghiệp và xây dựng là:

A. Khu vực I

B. Khu vực II

C. Khu vực III

D. Khu vực IV

Câu 22: Công thức nào sau đây thể hiện cách tính GDP theo cách tiếp cận từ chi tiêu:

A. GDP = C + I + G + X – IM

B. GDP = C + I + In + Pr + Dp + Ti

C. GDP = w + r + In + Pr + Dp + Ti

D. GDP = C + I + G + w

Câu 23: Công thức nào sau đây thể hiện cách tính GDP theo cách tiếp cận từ thu nhập:

A. GDP = w + r + In + Pr + Dp + Ti

B. GDP = C + I + G + X – IM

C. GDP = C + I + In + Pr + Dp + Ti

D. GDP = C + I + G + w

Câu 24: Giảm tỷ trọng kinh tế Nhà nước và tăng tỷ trọng kinh tế tư nhân xu hướng chuyển dịch cơ cấu:

A. thành phần kinh tế của các nước đang phát triển

B. vùng kinh tế của các nước phát triển

C. thành phần kinh tế của các nước phát triển

D. vùng kinh tế của các nước đang phát triển

Câu 25: Hệ số gia tăng giữa vốn và sản lượng là:

A. hệ số ICOR

B. hệ số GINI

C. đường cong Lorenz

D. đường cong Lorenz và hệ số GINI...

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên