Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 264 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Để doanh nghiệp lựa chọn tổ hợp ít vốn, nhiều lao động nhằm tạo việc làm, nhà nước cần phải áp dụng các biện pháp:

A. Cưỡng chế.

B. Kết hợp kinh tế và hành chính.

C. Giáo dục, thuyết phục.

D. Thực hiện chính sách lãi suất cao, tiền lương thấp.

Câu 2: Chọn phương án ít có ảnh hưởng nhất tới chất lượng nguồn nhân lực:

A. Giáo dục-đào tạo.

B. Y tế.

C. Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế.

D. Môi trường.

Câu 3: Thu nhập quốc dân (NI) được hiểu là:

A. Tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ.

B. Phần giá trị mới của sản phẩm vật chất và dịch vụ

C. Phần giá trị gia tăng của sản phẩm vật chất và dịch vụ.  

D. Phần thu nhập được quyền chi của các hộ gia đình. 

Câu 22: Kết quả của một phát minh sáng chế dẫn đến tăng sản lượng đầu vào, lao động không đổi thì đó là kết quả của:

A. Thay đổi công nghệ của tiết kiệm vốn

B. Thay đổi công nghệ tăng lao dộng

C. Thay đổi của công nghệ tăng vốn

D. Thay đổi công nghệ tiết kiệm lao động

Câu 23: Mệnh đề nào trong số các mệnh đề sau đây không là một chính sách áp dụng ở nước đang phát triển để hi vọng giảm tỉ lệ tăng dân số

A. Cố gắng bắt mọi người phải có quy mô gia đình nhỏ hơn thông qua sức mạnh của nhà nước và các hình phạt

B. Sự sử dụng các đòn bẩy kinh tế như giảm hoặc loại bỏ chi phí trường học

C. Cố gắng thuyết phục dân chúng có quy mô gia đình nhỏ hơn thông qua cá phương tiện thông tin và quá trình giáo dục

D. Đề cao vai trò xã hội và kinh tế của phụ nữ

Câu 24: Sự chênh lệch giá bán và chi phí khai thác tài nguyên là

A. Lợi nhuận thông thường

B. Chi phí công

C. Thực doanh thu

D. Địa tô

Câu 25: Chỉ tiêu nào trong số sau được coi là yếu tố cấu thành vốn sản xuất

A. Giá trị khấu hao máy móc thiết bị

B. Khối lượng tiền trong sử dụng lưu thông

C. Giá trị máy móc thếit bị đang hoạt động sản xuất

D. Giá trị nguyên vật liệu được sử dụng cho hoạt động sản xuất

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên