Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 525 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

35 Lần thi

Câu 1: Thuật ngữ tăng trưởng kinh tế chứa đựng nội dung gì?

A. Mô tả và đo lường cho sự tiến bộ về mặt kinh tế của một quốc gia

B. Sự phát triển kinh tế của một quốc gia

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 2: Tăng trưởng kinh tế là gì?

A. Là sự gia tăng về quy mô sản lượng quốc gia qua một thời gian nhất định

B. Sự gia tăng về quy mô sản lượng quốc gia hoặc quy mô sản lượng quốc gia bình quân trên đầu người qua một thời gian nhất định

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 3: Chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội GDP (Gross Domestic Products) là gì?

A. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả các sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của một nước trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

B. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả các sản phẩm vật chất cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của một nước trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

C. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả các dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của một nước trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

D. Là giá trị của tất cả các sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ của một nước trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

Câu 5: Chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc dân GNP (Gross National Procducts) là gì?

A. Là giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân của một nước trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

B. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân của một nước trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

C. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi công dân của một nước trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

D. Là giá trị tính bằng tiền của tất cả dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi công dân của một nước trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

Câu 7: Các chỉ tiêu tổng quát dùng để đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia bao gồm?

A. Chỉ tiêu GDP (Gross Domestic Products)

B. Chỉ tiêu GNP (Gross National Procducts)

C. PCI (Per Capita Income)

D. Các câu kia đều đúng

Câu 11: Cho biết ý nghĩa và hạn chế của các chỉ tiêu tổng quát đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?

A. Các chỉ tiêu này được sử dụng làm thước đo cho sự thay đổi trong nền kinh tế và còn là các mục tiêu đặt ra để phấn đấu của quốc gia ở những thời điểm tương lai.

B. Kết quả của tăng trưởng là khi quy mô các chỉ tiêu trên ngày càng mở rộng.

C. Không phản ánh được chính xác phúc lợi của các nhóm dân cư khác nhau trong xã hội.

D. Các câu kia đều đúng.

Câu 12: Cho biết những hạn chế của các chỉ tiêu tổng quát đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia:

A. Không phản ánh được chính xác phúc lợi của các nhóm dân cư khác nhau trong xã hội.

B. Việc tính toán thu nhập ở các nước đang phát triển thường xác định không chính xác hoặc bị bỏ sót.

C. Dễ dẫn tới đánh giá sai lệch trong phân tích kinh tế.

D. Các câu kia đều đúng.

Câu 13: Cho biết ý nghĩa của các chỉ tiêu tổng quát đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?

A. Các chỉ tiêu này được sử dụng làm thước đo cho sự thay đổi trong nền kinh tế và còn là các mục tiêu đặt ra để phấn đấu của quốc gia ở những thời điểm tương lai.

B. Kết quả của tăng trưởng là khi quy mô các chỉ tiêu trên ngày càng mở rộng.

C. Có hai đáp án đúng.

D. Có hai đáp án sai.

Câu 16: Tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ đâu?

A. Sản xuất

B. Kinh doanh

C. Xuất khẩu

D. Nhập khẩu

Câu 17: Mức tăng trưởng tuyệt đối được tính theo công thức nào dưới đây?

A. ΔY = Yt - Y0

B. ΔY = Yt - Y1

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 18: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói lên điều gì?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cho thấy quy mô sản lượng gia tăng nhanh hay chậm qua các thời kỳ khác nhau

B. Cho biết thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh hay chậm qua các thời kỳ khác nhau

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 19: Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP; GNP và dân số tuân theo quy luật nào dưới đây?

A. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là hiệu số giữa tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY với tốc độ tăng trưởng dân số gP

B. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là tổng số giữa tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY với tốc độ tăng trưởng dân số gP

C. Tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) theo đầu người g(YP) là hiệu số giữa tốc độ tăng trưởng dân số gP với tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) gY

D. Các câu kia đều sai

Câu 20: Khi tính tốc độ tăng trưởng kinh tế, người ta sử dụng loại giá nào?

A. Giá hiện hành

B. Giá so sánh (giá cố định)

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 21: Tốc độ tăng trưởng giữa thời điểm t và thời điểm gốc được tính bằng công thức nào dưới đây?

A. \({g_Y} = \frac{{{\Delta _Y}}}{{{Y_0}}}x100\%\)

B. \({g_Y} = \sqrt[{n - 1}]{{\frac{{{Y_t}}}{{{Y_0}}}}} - 1\)

C. \(g\left( {{Y_P}} \right) = {g_Y} - {g_P}\)

D. Khác

Câu 22: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong n năm được tính bằng công thức nào dưới đây?

A. \({g_Y} = \frac{{{\Delta _Y}}}{{{Y_0}}}x100\%\)

B. \({g_Y} = \sqrt[{n - 1}]{{\frac{{{Y_t}}}{{{Y_0}}}}} - 1\)

C. \(g\left( {{Y_P}} \right) = {g_Y} - {g_P}\)

D. Khác

Câu 23: Quá trình sản xuất được hiểu là gì?

A. Là quá trình mà trong đó các yếu tố đầu vào được phối hợp theo những cách thức nhất định để tạo ra sản lượng

B. Là quá trình kết hợp nguyên vật liệu bằng lao động của con người để tạo ra sản phẩm mới

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 35 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên