Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 58

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 58

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 94 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 58. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Enzym xúc tác tạo bilirubin liên hợp:

A. Acetyl transferase

B. Carbmyl transferase

C. Amino transferase

D. Glucuronyl transferase

Câu 2: Bilirubin tự do có tính chất:

A. Tan trong nước, cho phản ứng diazo chậm

B. Tan trong nước, cho phản ứng diazo nhanh

C. Không tan trong nước, cho phản ứng diazo chậm

D. Tan trong metanol, không cho phản ứng diazo

Câu 4: Phân thường màu vàng do có:

A. Bilirubin

B. Biliverdin

C. Stercobilin

D. Urobilin

Câu 5: Phân có màu xanh do:

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 1,2,4

D. 1,3,5

Câu 6: Vàng da do tắc mật:

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 3,4,5

D. 1,4,5 

Câu 7: Các hemoglobin người bình thường là:

A. HbA, HbC, HbF

B. HbA, HbF, HbS

C. HbA, HbA2, HbF

D. HbD, HbE, HbF

Câu 8: Sự bất thường về Hb thường do sự bất thường trong:

A. Chuỗi \(\alpha\)

B. Chuỗi \(\beta\)

C. Chuỗi \(\alpha\) hay \(\beta\)

D. Cấu trúc protoporphyrin

Câu 10: Trong vàng da dung huyết, trong máu chủ yếu tăng:

A. Bilirubin liên hợp

B. Bilirubin tự do

C. Urobilinogen

D. Bilirubin toàn phần

Câu 11: Người ta phân biệt vàng da do dung huyết (với vàng da tắt mật) dựa vào:

A. Tăng Bilirubin toàn phần

B. Giảm Bilirubin liên hợp

C. Giảm bilirubin tự do

D. Bilirubin xuất hiện trong nước tiểu

Câu 12: Trong vàng da do viêm gan:

A. Tăng Bilirubin liên hợp

B. Giảm Bilirubin liên hợp

C. Tăng bilirubin tự do

D. Giảm bilirubin tự do

Câu 19: Nguyên liệu trực tiếp để tổng hợp Hb là:

A. Glycin

B. Glycin và succinyl CoA 

C. Glutamin

D. Glutamin và Succinyl CoA

Câu 20: Trong hội chứng vàng da do viêm gan:

A. 1,2,4

B. 2,3,4

C. 1,2,3

D. 3,4,5

Câu 21: Trong vàng da do dung huyết:

A. 1,2,4

B. 1,3,4

C. 1,2,3

D. 3,4,5

Câu 22: Trong vàng da do tắc mật:

A. 1,3,4

B. 1,2,3

C. 3,4,5

D. 1,4,5

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên