Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 52

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 52

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 123 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 52. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Ở quá trình tổng hợp Glycogen từ Glucose, enzym tham gia gắn nhánh là:

A. Phosphorylase.

B. Amylo 1-4          1-4 transglucosidase.

C. Amylo 1-6          1-4 transglucosidase.

D. Amylo 1-4          1-6 transglucosidase

Câu 2: Trong quá trình thoái hóa Glycogen thành Glucose, enzym nào sau đây tham gia cắt nhánh để giải phóng Glucose tự do:

A. Phosphorylase.

B. Amylo 1-4          1-6 transGlucosidase.

C. Amylo 1-4          1-4 transGlucosidase.

D. Amylo 1-6 Glucosidase.

Câu 7: Chu trình Pentose chủ yếu tạo ra:

A. Năng lượng cho cơ thể sử dụng.  

B. NADPHH+

C. Acetyl CoA.

D. Lactat.

Câu 13: Glucose tự do được tạo ra ở gan là do gan có Enzym:

A. Phosphorylase.

B. F 1-6 Di Phosphatase

C. Glucose 6 Phosphatase.

D. Glucokinase.

Câu 14: Phản ứng tổng quát của chu trình Pentose Phosphat:

A. 6G-6-p + 12 NADP+ + 6H2O  →  5G-6-p + 6CO2 + 12 NADPHH+

B. 3 G-6-p + 3NADP+ + 3H2 →  G-6-p + P Glyceraldedyd + 3NADPHH+ +3CO2

C. 3 G-6-p  + 3NAD+ + 3H2O → 2 G-6-p + Glyceraldedyd + 3NADHH+ +CO2

D. 6 G-6-p  + 6NADP+ + 6H2O →   5 G-6-p + 6NADPHH+ + 6CO2

Câu 15: Trong chu trình Pentose Phosphat, Transcetolase là Enzym chuyển nhóm:

A. 3 đơn vị C từ Cetose đến Aldose.

B. 2 đơn vị C từ Aldose đến Cetose C.

C. 2 đơn vị C từ Cetose đến Aldose.  

D. 3 đơn vị C từ Aldose đến Cetose.

Câu 16: Trong chu trình Pentose Phosphat, Trans aldolase là enzym chuyển nhóm:

A. 3 đơn vị C từ Cetose đến Aldose.

B. 2 đơn vị C từ Aldose đến Cetose

C. 2 đơn vị C từ Cetose đến Aldose.

D. 3 đơn vị C từ Aldose đến Cetose.

Câu 19: Lactat được chuyển hóa trong chu trình nào:

A. Chu trình Urê

B. Chu trình Krebs.

C. Chu trình Cori.

D. Chu trình \(\beta\) Oxy hóa.

Câu 20: Sự tổng hợp Glucose từ các acid amin qua trung gian của:

A. Pyruvat, Phosphoglycerat, các sản phẩm trung gian của chu trình Krebs.

B. Oxaloacetat, Lactat, Phosphoglycerat.

C. Lactat, Glucose 6 Phosphat, Phosphoglycerat.

D. Pyruvat, Fructose 1- 6 Di Phosphat, Dihydroxyaceton

Câu 21: Các nội tiết tố nào sau đây có vai trò điều hòa đường huyết:

A. Adrenalin, MSH, Prolactin.

B. Adrenalin, Glucagon, Insulin.

C. ADH, Glucocorticoid, Adrenalin

D. Vasopressin, Glucagon, ACTH.

Câu 22: Các nội tiết tố nào sau đây có vai trò làm tăng đường huyết:

A. Adrenalin, MSH, Prolactin.

B. Adrenalin, Glucagon, Insulin.

C. ADH, Glucocorticoid, Adrenalin

D. Adrenalin, Glucagon, ACTH

Câu 23: Insulin là nội tiết tố làm hạ đường huyết do có tác dụng:

A. Tăng sử dụng Glucose ở tế bào, tăng quá trình đường phân và ức chế quá trình tân tạo đường.

B. Tăng sử dụng Glucose ở tế bào, tăng quá trình tân tạo đường, giảm quá trình tổng hợp Glucose thành Glycogen.

C. Tăng đường phân, tăng tổng hợp Glucose từ các sản phẩm trung gian như Pyruvat, Lactat, acid amin.

D. Tăng phân ly Glycogen thành Glucose, giảm sử dụng Glucose ở tế bào.

Câu 25: Ở người trưởng thành, nhu cầu tối thiểu hàng ngày cần:

A. 180g Glucose.

B. 80g Glucose.

C. 280g Glucose.

D. 380g Glucose.

Câu 26: Rượu được hấp thu vào cơ thể:

A. Qua đường tiêu hoá

B. Qua đường hô hấp

C. Phần dưới của ruột

D. Qua dạ dày

Câu 27: Sau khi được hấp thu, rượu được:

A. Đưa vào mạch bạch huyết

B. Bị biến đổi trước khi vào máu

C. Không bị biến đổi trước khi vào máu

D. Bị biến đổi thành aldehyd trước khi vào máu

Câu 28: Rượu được oxy hoá chủ yếu do:

A. Gan

B. Thận

C. Thận và cơ

D. Lưới nội tương của tế bào gan

Câu 29: Enzym làm nhiệm vụ phân giải rượu là:

A. Etanolase

B. Alcolase

C. Acetalđehydhydrogenase

D. Alcolđehdrogenase

Câu 30: Người nghiện rượu có khả năng uống được rượu nhiều vì:

A. Thành mạch vững chắc

B. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase tăng

C. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase giảm

D. Hoạt tính enzym alcoldehydrogenase tăng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên