Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 51

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 51

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 88 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 51. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Công thức tính độ thanh lọc (Clearance):

A. \(C = \frac{{UP}}{V}\)

B. \(C = \frac{{UV}}{P}\)

C. \(C = \frac{{VP}}{U}\)

D. \(C = \frac{V}{{UP}}\)

Câu 3: Cấu trúc của hormon là những:

A. Protein

B. Dẫn xuất của acid amin

C. Steroid

D. A, B,C đều đúng

Câu 4: Hormon chỉ có tác dụng khi được gắn với:

A. AMP vòng

B. Receptor

C. ADN

D. Adenyl cyclase

Câu 6: Vùng dưới đồi tiết ra:

A. Các RF

B. Các IF

C. GH

D. A và B đúng

Câu 7: Tuyến yên tiết ra:

A. ACTH, GH, TSH, FSH, LH, P, MSH.

B. ACTH, GH, TSH, P, LH, CRF.

C. ACTH, GH, MRF, P, LH, CRF.

D. PIF, GH, TSH, P, LH, MSH.

Câu 8: Adrenalin có tác dụng tăng đường huyết do tăng AMPv:

A. Dẫn tới hoạt hoá glycogen synthetase, ức chế phosphorylase.

B. Dẫn tới ức chế glycogen synthetase, hoạt hoá phosphorylase.

C. Dẫn tới hoạt hoá proteinkinase.

D. B, C đều đúng.

Câu 9: Cơ chế hoạt động của hormon thuộc nhóm steroid thông qua việc:

A. Tăng tổng hợp enzym

B. Giảm tổng hợp enzym.

C. Ức chế enzym.

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Căn cứ vào cấu tạo hoá học, hormon có thể chia thành các nhóm:

A. Glucid, steroid, dẫn xuất của acid amin

B. Dẫn xuất của acid amin, peptid, glicid.

C. Steroid, dẫn xuất của acid amin, lipid

D. Peptid, dẫn xuất của acid amin và steroid

Câu 11: Hormon của vùng dưới đồi thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Glucid

C. Acid amin

D. Peptid

Câu 12: Hormon của tuyến yên thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Peptid

C. Glucid

D. Acid amin

Câu 13: Adrenalin là một hormon thuộc nhóm:

A. Acid amin

B. Glucid

C. Peptid

D. Dẫn xuất của acid amin

Câu 14: Hormon tuyến tuỵ thuộc nhóm:

A. Peptid

B. Glucid

C. Amin

D. Steroid

Câu 15: Hormon giáp trạng thuộc nhóm:

A. Glucid

B. Amin

C. Steroid

D. Dẫn xuất của acid amin.

Câu 16: Hormon vỏ thượng thận thuộc nhóm:

A. Glucid

B. Amin

C. Peptid

D. Steroid

Câu 17: Hormon tuỷ thượng thận thuộc nhóm:

A. Peptid

B. Glucid

C. Acid amin

D. Dẫn xuất của acid amin.

Câu 18: Hormon rau thai thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Peptid

C. Glucid

D. Acid amin

Câu 19: Hormon cận giáp trạng thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Peptid

C. Glucid

D. Acid amin

Câu 20: Hormon tiêu hoá thuộc nhóm:

A. Steroid

B. Peptid

C. Glucid

D. Acid amin

Câu 21: Receptor của hormon steroid:

A. Thường chỉ có mặt ở trong nguyên sinh chất

B. Thường chỉ có mặt ở màng tế bào

C. Thường chỉ có mặt ở nhân tế bào

D. Thường chỉ có mặt ở dịch gian bào

Câu 22: Receptor của hormon thuộc nhóm peptid và dẫn xuất acid amin:

A. Thường chỉ có mặt ở nhân tế bào

B. Thường chỉ có mặt ở trong nguyên sinh chất

C. Thường chỉ có mặt ở màng tế bào

D. Thường chỉ có mặt ở dịch gian bào

Câu 23: Hormon tuyến giáp được tổng hợp từ:

A. Tyrosin tự do

B. Tyrosin trong phân tử globulin

C. Tyrosin trong phân tử albumin

D. Tyrosin trong phân tử fibrin

Câu 24: Hormon tuyến giáp thoái hoá bằng cách:

A. Khử iod

B. Liên hợp với một số chất qua OH phenol.

C. Trao đổi amin hoặc khử amin oxy hoá

D. A, B, C đều đúng.

Câu 25: Catecholamin gồm:

A. Noradrenalin và aldosteron

B. Glucagon và prolactin

C. Noradrenalin và prolactin  

D. Adrenalin và noradrenalin

Câu 26: Thoái hoá Adrenalin, Noradrenalin do 2 enzym:

A. MAO và COMT

B. COMT và  ATPase

C. Proteinkinase và MAO.

D. COMT và phosphorylase

Câu 27: VMA (acid vanillyl mandelic):

A. Là sản phẩm thoái hoá của catecholamin

B. Có ý nghĩa trong chẩn đoán u tuỷ thượng thận.

C. Có ý nghĩa trong chẩn đoán u thần kinh.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 28: COMT và MAO có vai trò xúc tác khác nhau như sau:

A. COMT xúc tác cho phản ứng vận chuyển gắn nhóm -CH3 vào nhóm -OH của nhân catechol.

B. MAO xúc tác cho phản ứng oxy hoá nhóm amin.

C. MAO xúc tác cho phản ứng vận chuyển gắn nhóm -CH3 vào nhóm -OH của nhân catechol.

D. A, B đều đúng.

Câu 29: Hormon tuyến giáp gồm các hormon:

A. Thyroxin

B. Triiodothyronin.

C. Tyrosin

D. A và B

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên