Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 40

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 40

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 59 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 40. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Cơ chế gây độc của CO:

A. Ức chế cytocrom oxydase

B. Ức chế vận chuyển oxy

C. Huỷ hồng cầu

D. Chelat hoá các kim loại

Câu 2: Cơ chế tác dụng của thuốc tê, thuốc mê:

A. Cản trở sự tổng hợp ADN và ARN

B. Tương tác với lipid màng tế bào làm ảnh hưởng đến nhịp khử phân cực

C. Không ghép đôi quá trình phosphoryl oxy hoá

D. Ức chế enzym thuận nghịch

Câu 5: Đặc tính sinh học quan trọng của ARNm trong quá trình tham gia quá trình tổng hợp protein là:

A. Mang thông tin về cấu trúc của protein

B. Chứa mật mã di truyền

C. Trực tiếp tham gia quá trình tổng hợp protein

D. Tất cả các câu trên

Câu 6: Một bộ ba mật mã mã hoá cho:

A. Một acid amin của protein

B. Một ARN vận chuyển

C. Một ARN thông tin

D. Một ARN ribosom

Câu 8: Cấu trúc chung của ARNt gồm 4 cánh tay:

A. Cánh tay acid amin,  Cánh tay DHU, Cánh tay T\(\psi\) C, Cánh tay mã hoá

B. Cánh tay acid amin, Cánh tay DHU, Cánh tay T\(\psi\) C, Cánh tay đối mã

C. Cánh tay acid amin, Cánh tay THU, Cánh tay T\(\psi\) C, Cánh tay đối mã

D. Cánh tay acid amin, Cánh tay D\(\psi\) U, Cánh tay T\(\psi\) C, Cánh tay đối mã

Câu 18: Mã nào là mã kết thúc:

A. UGA

B. AGU

C. UUA 

D. GAU

Câu 19: Những mã nào sau đây là những mã kết thúc:

A. UCG, UAG, UGA

B. UGG, UAU, UAA

C. UUA, UCG, AUA

D. UAA, UAG, UGA

Câu 20: Quá trình biểu hiện gen gồm có:

A. Quá trình giải mã và phiên dịch

B. Quá trình sao chép và phiên dịch

C. Quá trình chuyển mã và sao chép

D. Quá trình nhân đôi và giải mã

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên