Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 13 Câu hỏi
  • 254 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 4. Tài liệu bao gồm 13 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Chọn câu ĐÚNG khi nói về acid nucleic:

A. Nucleosid là sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của acid nucleic 

B. Mononucleotid là đơn vị cơ sở của acid nulceic 

C. ATP là nguồn năng lượng chủ yếu cho phần lớn các phản ứng trong tế bào 

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chọn phương án sai khi nói về acid nucleic:

A. Nucleosid là sản phẩm thủy phân hoàn toàn của acid nucleic 

B. ATP là nguồn năng lượng chủ yếu cho phần lớn các phản ứng trong tế bào

C. Mononucleotid là đơn vị cơ sở của acid nulceic 

D. Quan trọng nhất là AMP vòng tham gia vào nhiều cơ chế khác nhau của sự biến dưỡng

Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về acid nucleic:

A. Nucleosid là sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của acid nucleic 

B. Dinucleotid là đơn vị cơ sở của acid nulceic

C. ATP là nguồn năng lượng chủ yếu cho phần lớn các phản ứng trong tế bào 

D. GTP là nguồn năng lượng cho quá trình tổng hợp protein

Câu 4: Câu nào sai khi nói về acid nucleic:

A. Nucleosid là sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của acid nucleic 

B. Mononucleotid là đơn vị cơ sở của acid nulceic 

C. ATP là nguồn năng lượng thứ yếu cho phần lớn các phản ứng trong tế bào 

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Hai chuỗi polynucleotid nối với nhau bằng:

A. Liên kết hidro 

B. Liên kết sulfur 

C. Liên kết peptid 

D. Liên kết muối

Câu 7: Mỗi nucleotid cách nhau khoảng:

A. 3,4 Ao 

B. 10 Ao 

C. 20 Ao

D. 34 Ao

Câu 9: Chiều rộng toàn bộ sợi ADN là:

A. 3,4 Ao 

B. 10 Ao

C. 20 Ao

D. 34 Ao

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 13 Câu hỏi
  • Sinh viên