Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 1.0K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 4. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

81 Lần thi

Câu 22: Khái niệm Nồng độ đương lượng là:

A. Số gam chất tan trong 100ml dung dịch

B. Số đương lượng gam chất tan trong 100ml dung dịch

C. Số mol chất tan trong 100ml dung dịch

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Nồng độ đương lượng của dung dịch HCl 0,1M là:

A. 0,1N

B. 0,2N

C. 0,3N

D. Tất cả đều sai

Câu 29: Trong phản ứng tạo phức (Complexon) thì hệ số z để tính đương lượng 1 chất là:

A. Số điện tích mà 1 phân tử A trao đổi

B. Số electron mà 1 phân tử A cho hay nhận

C. Luôn luôn bằng 2

D. Số ion H+ mà 1 phân tử A bị trung hòa

Câu 30: Chất chuẩn gốc phải thỏa mãn yêu cầu:

A. Chất phải tinh khiết phân tích (PA; AR) hoặc tinh khiết hóa học (CP), lượng tạp chất phải nhỏ hơn 1%

B. Thành phần hóa học phải ứng với một công thức phân tử xác định không có chứa nước kết tinh

C. Khối lượng phân tử càng nhỏ càng tốt

D. Chất gốc và dung dịch chuẩn phải bền

Câu 31: Chọn câu sai. Cách pha chế dung dịch từ chất gốc:

A. Tính khối lượng chất tan (mct)

B. Cân chính xác mct chất gốc trên cân kỹ thuật

C. Hòa tan hoàn toàn mct bằng V1 (L) nước cất, V1 < V cần pha

D. Định mức đến V(L) bằng nước cất, dùng bình định mức

Câu 32: Chọn đáp án sai. Cách pha chế dung dịch từ chất gốc:

A. Tính khối lượng chất tan (mct)

B. Cân chính xác mct chất gốc trên cân phân tích

C. Hòa tan hoàn toàn mct bằng V1 (L) nước cất, V1 = V cần pha

D. Định mức đến V(L) bằng nước cất, dùng bình định mức

Câu 33: Các cách pha chế dung dịch chuẩn:

A. Pha chế từ chất gốc

B. Pha từ dung dịch chuẩn từ hóa chất không phải chất gốc

C. Dùng ống chuẩn

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 81 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên